snusrapporten 2022

Snusrapporten Norge 2021 - Hovedrapport

Snus er en integrert del av det norske samfunnet. I dag er det 670.000 snusere i Norge med ulik
bakgrunn, alder, drivkrefter og smakpreferanser. I denne rapporten ser vi nærmere på hva og
hvordan vi snuser samt hvilke trender som råder i bruken av snus. Snusrapporten 2021 er gjennomført av Snuslageret. Formålet med rapporten er å gi et lett tilgjengelig bilde av forbrukeratferd og dagens trender i det norske snusmarkedet.

Om undersøkelsen

Grunnlaget for Snusrapporten 2021 er en forbrukerundersøkelse og salgsdata fra Snuslageret.
Forbrukerundersøkelsen ble gjennomført i februar 2022 og er basert på svar fra et tilfeldig utvalg
av Snuslagerets kunder, totalt 1125 snusbrukere. Salgsdataene består av kjøpsstatistikk fra 159 000
kunder.

 

Når «snusbrukere» omtales i rapporten, henvises det til de av Snuslagerets kunder som i
undersøkelsen oppgir at de bruker snus eller nikotinporsjoner – der sistnevnte generelt også
kan omtales som nikotinposer, «all white» eller «helhvit snus» – med mindre annet er oppgitt.
“Regelmessige snusbrukere” refererer til de som oppgir at de snuser minst en gang i uken.

Sammendrag

Snusbruk har en utbredt folkelig forankring
i Norge, men formene for bruk og innkjøp
er i endring. Utviklingen nå er preget av
fremveksten av nikotinporsjoner, ny kjøpsatferd
gjennom e-handel og økt søkelys på snus
som røykesluttstrategi og et mindre skadelig
alternativ til sigaretter.

 

Nikotinporsjonene fortsatte sin suksessreise
i 2021 med en vekst på 26 prosent.
Nikotinporsjonene brukes, likt den tradisjonelle
snusen, av mange snusbrukere for å slutte
å røyke – 43 prosent oppgir dette som
hovedårsaken. Ytterligere 24 prosent begynte
for å slutte med andre former for tobakk.
Nikotinporsjoner utgjorde i overkant av
halvparten (52 prosent) av alle nye lanseringer
i løpet av året, og andelen brukere av
nikotinporsjoner økte fra 40 prosent i 2020 til
61 prosent i 2021. Utviklingen har dermed gått
fort, særlig blant kvinner der andelen brukere av
nikotinporsjoner utgjør 80 prosent.

Snus har gått inn i en ny epoke der veksten
foregår på nettet. E-handel muliggjør mange
flere forbrukeralternativer, praktiske leveranser
og et attraktivt prisbilde. De som handler på
nettet i dag legger en stor prosentandel av
kjøpene sine på nettet, og mange planlegger å
øke andelen enda mer det kommende året.

 

I motsetning til i nabolandet Sverige er mint
allerede den mest populære smaken blant
norske snusbrukere, etterfulgt av tradisjonell
tobakkssmak. Når det gjelder nikotinstyrke, er
det en viss tendens til at ytterpunktene styrker
sine posisjoner, på den ene siden Ultra sterk og
på den annen side det nikotinfrie segmentet.
Bevegelsene i denne forbindelse var imidlertid
relativt små i 2021 hvis man ser på hele
markedet. Formatmessig er Slim den desidert
største blant norske snusbrukere og står for
nærmere to tredjedeler av kjøpene, men Mini og
løssnus viste den beste veksten i løpet av året.

Dette er en meget stor og omfattende rapport med mye data og tabeller, så for å få se hele rapporten og tabeller kan du laste ned rapporten som pdf

Raske fakta om snusåret 2021

 • Kjøpene av nikotinporsjoner øker kraftig – opp med 26 prosent, sammenlignet med 2020.
 • Mer enn fire av ti – 43 prosent – velger aktivt nikotinporsjoner for å slutte å røyke.
 • Nikotinporsjoner er mest populære blant kvinner, mens menn i større grad bruker tradisjonell snus.
 • E-handel av snus vokser sterkt og har nådd ett vendepunkt der nesten all salgsvekst skjer på nett. Selv om restriksjoner på fysisk handel har lettet etter pandemien, planlegger en av seks snusbrukere å handle mer på nettet det kommende året.
 • Mange snusbrukere bytter mellom forskjellige produkter. Den vanligste årsaken er at de er nysgjerrige og ønsker å teste forskjellige alternativer, noe som er mulig på nettet der rekkevidden er større, og det er lettere å finne nye smaker og varianter som passer den enkelte.
 • Mint er den mest populære smaken for nikotinporsjoner, mens tradisjonell smak er den vanligste smaken når det gjelder vanlig snus. Smaken som vokser raskest, er bær.
 • Tradisjonelle smaker er fremdeles mest populære blant menn, mens kvinner i større grad velger mint eller andre utradisjonelle smaker.
 • Produkter med høy nikotinstyrke (Ultra sterk) vokser noe raskere enn produkter med lavere styrke.
 • Slim er det desidert mest populære formatet i Norge, både blant kvinner og menn. Imidlertid vokste Mini og løssnus betydelig raskere under 2021.
 • Yngre forbrukere foretrekker produkter med relativt høy nikotinstyrke, mens eldre foretrekker tradisjonell snus med normal styrke.

Det norske snusmarkedet - et øyeblikksbilde

Snusbruk har blitt en tradisjon i Norge og bidrar
til at færre nordmenn røyker sigaretter. Bruken
er i stadig utvikling, og akkurat nå drives endringen
av de nye nikotinporsjonene som inneholder
en mye lavere andel tobakk enn tradisjonell
snus. Totalt bruker 670.000 nordmenn snus,
men hvem er de egentlig, hvordan snuser de –
og hvorfor?

 

Hvem er snuseren?

Snusbrukere finnes over hele landet, både i store
byer og i tynt befolkede områder, fra fjordene i
sør til vidden i nord. Snusbrukerne har et bredt
aldersspenn: Snuslagerets kunder er alt fra 18 til
91 år. I 2021 ble flest bokser per innbygger kjøpt
fra Snuslageret i henholdsvis Oslo og Trøndelag. I
Oslo og andre storbyområder har netthandel fått
et stort løft under pandemien, ettersom mange
har jobbet hjemme.

Den typiske konsumenten har brukt snus imellom
seks til ti år. Litt over én av syv (15 prosent)
har brukt snus i mer enn 20 år. Av de som har
brukt snus i mindre enn et år (3 prosent), er kvinner og personer i alderen 35-44 og 55-64 år noe overrepresentert.

Flere menn enn kvinner velger vanlig snus
med tradisjonell smak, mens kvinner velger
mintsmaker i større grad. Kvinner velger også
nikotinporsjoner i større grad, mens menn oftere
velger tradisjonell tobakkssnus. Blant kvinner
står nikotinporsjoner nå for to av fem porsjoner,
sammenlignet med menn, hvor hver femte porsjon
er en nikotinporsjon.

Regelmessige snusbrukare bland menn og kvinner
snuskart

Hvordan snuser man?

Den gjennomsnittlige snuseren forbruker
omtrent fire bokser i uken. I forbrukergruppen
som snuser flest bokser i uken (fem eller flere),
finner vi de høyeste andelene i Agder, Oslo, Viken
og Troms og Finnmark. Menn snuser noe mer
enn gjennomsnittet og kvinner noe mindre. Mest
snuser man i alderen 25 til 34 år.

Når det gjelder snuskjøpene på nett kjøper man
i gjennomsnitt 15 bokser per kjøp, noe som
betyr at snusen varer i litt under en måned. Hvor
mange bokser som kjøpes varierer i løpet av året
med topper i juni og desember. Halvparten av
snusbrukere holder seg til et og samme produkt
(boks) over tid, mens resten skifter mellom to
eller flere produkter. Den vanligste grunnen
(49 prosent) til å regelmessig bytte mellom
produkter er at man liker å teste nye varianter
og merker. E-handel har økt denne muligheten
ettersom sortimentet er større, og det er lett
å finne nye varianter som passer den enkeltes
smakpreferanser eller andre ønsker.

 

Den gjennomsnittlige snuseren...

 • Snuser 4 bokser i uken
 • Bestiller 15 bokser per kjøp på nett
 • Liker å teste nye varianter og merker

 

Hva snuser man?

Tradisjonell smak, mint og lakris var de
bestselgende smakene i 2021. Av de etablerte
smakene vokste bær, sitrus og frukt raskest.
Kvinner foretrekker smaksatte produkter i mye
større grad enn menn. Hele 86 prosent av de
kvinnelige snusbrukere foretrekker forskjellige
smakstilsetninger, og bare 14 prosent oppgir
tradisjonell smak som førstevalg når de blir
spurt om deres favorittsmak, sammenlignet med
nesten halvparten (45 prosent) av de mannlige
brukerne. For kvinner er mint førstevalget (38
prosent). Smaken er også viktigere for yngre
snusbrukere enn for eldre. Blant Snuslagerets
kunder i alderen 18 til 24 år sier 17 prosent at de
foretrekker tradisjonell smak, mens 57 prosent
av kundene over 65 år sier det samme.

Hvorfor snuser man?

Den desidert vanligste grunnen til å begynne å
bruke snus eller nikotinporsjoner er for å slutte
å røyke. Nesten halvparten (48 prosent) nevner
røykeslutt som en direkte årsak til at de begynte å
snuse. Selv blant de som bruker nikotinporsjoner,
er den vanligste grunnen til å starte med dette
(43%) at man ønsket å slutte å røyke.

Utover å fungere som en røykesluttstrategi, spiller
den sosiale faktoren inn som en grunn til å starte
for mange snusbrukere, spesielt blant menn.
En femtedel av snusbrukerne (21 prosent) ble
introdusert for snus ved å få tilbud av en venn
eller et familiemedlem. Like mange (21 prosent) så
andre som brukte snus og ble nysgjerrige. Svært
få sier derimot at de begynte å snuse som følge av
at tiltalende markedsføring påvirket beslutningen
(0,4 prosent).

Syv av ti (71 prosent) oppgir smaken, halvparten
prisen (52 prosent) og 46 prosent nikotinnivået
som en av de tre viktigste faktorene når man
velger et produkt. Snusbrukere i Vestfold og
Telemark skiller seg ut når det gjelder prioritering
av smak (79 prosent), mens snusbrukere i Troms
og Finnmark skiller seg ut som de som i størst
grad prioriterer pris. I Agder oppgis nikotinstyrken
å være viktigere enn i andre fylker (56 prosent).

Når det gjelder nikotinstyrke, er det vanligste
valget blant norske snusbrukere en boks med
normal styrke. Blant mannlige snusbrukere er
det ekstra sterke formatet nesten like vanlig.
Raskets vokste imidlertid produktene med veldig
høy nikotinstyrke (Ultra Strong) i 2021. Det
nikotinfrie segmentet vokste nesten like mye,
men fra lave nivåer og står i dag for to prosent av
boksene som selges.

Slim er det mest populære formatet blant både
menn og kvinner, etterfulgt av Large. Slim har
en markedsandel på 64 prosent i Norge. Derimot
viste både Mini og løssnus betydelig høyere
vekstrater i 2021, der Mini vokste rundt fire
ganger så mye og løssnus omtrent dobbelt så
fort som Slim.

Det norske snuskartet - snusens regionale dimensjoner

 • Agder: Early adopters – størst markedsandel av nikotinporsjoner
 • Innlandet: Løssnuselskere – markedsandelen for løssnus er omtrent dobbelt så høy her som i landet generelt (8% vs. 4%)
 • Møre og Romsdal: Flittige nettkunder – størst andel (43%) som kjøper all sin snus på nett
 • Nordland: Erfarne snusere – størst andel (26 %) som har snust i 20 år eller mer
 • Oslo: Smakstradisjonalister – størst andel (50 %) som oppgir tradisjonell smak som førstevalg
 • Rogaland: Høy forventet vekst – størst andel snusbrukere (en av fem) som planlegger å handle mer på nett det kommende året
 • Troms og Finnmark: Prisbevissthet – størst andel (63 %) som oppgir pris som en av de tre viktigste faktorene ved kjøp og som snuser flere varianter (65 %)
 • Trøndelag: Høyt forbruk per innbygger – flest kjøpte bokser per innbygger i 2021, sammen med Oslo
 • Vestfold og Telemark: Smaksbevisste – flest som oppgir at smaken er en av de tre viktigste faktorene ved kjøp (79 %)
 • Vestland: Nikotinkick med snus – flest i landet som oppgir at snus gir et bedre nikotinkick enn andre nikotinprodukter (20 %)
 • Viken: Røykeslutt med snus – flest som oppgir at de begynte å snuse for å slutte å røyke (53 %)

Trender - et snusmarked i endring

Jevn vekst for nikotinporsjoner

Nikotinporsjoner – også kalt nikotinposer,
all white eller helhvit snus – er i ferd med
å omforme markedet for oralt nikotin. Det
finnes forskjellige metoder for å produsere
disse produktene, men resultatet er et
nikotinprodukt med lav prosentandel tobakk,
noe som reduserer skadeligheten for brukeren.
I nabolandet Sverige selges denne typen
produkter helt uten tobakk, noe som ikke er
tilfelle i Norge ettersom tobakkslovgivningen ser
annerledes ut.

Nikotinporsjoner gjorde sitt gjennombrudd
i Norge i 2018 og har siden hatt jevn vekst.
I 2021 økte antall solgte bokser med 26
prosent, noe som betyr at nikotinporsjoner
nå står for 28 prosent av det totale antallet
bokser som selges på Snuslageret. Trenden
ser omtrent lik ut over hele landet, men
den høyeste markedsandelen finner vi i
Agder, hvor hver tredje boks som leveres
inneholder nikotinporsjoner. For den yngste
aldersgruppen mellom 18 og 24 år utgjør
nikotinporsjoner nesten hvert annet kjøp, noe
som gir en indikasjon på hvor utviklingen er
på vei.

Markedsandel for nikotinporsjoner i Norge 2018-2021

markedsandel for nikotinporsjoner i norge 2018-2021

Mange nye produkter i segmentet

Innovasjonstakten innen nikotinporsjoner er
høy. I 2021 ble det solgt 41 nye nikotinporsjons-produkter på Snuslageret.no, noe som tilsvarer 42 prosent av alle produktene i segmentet og mer enn halvparten (54 prosent) av de totale nye lanseringene.

Det er dermed tydelig at nikotinporsjonene har
forlatt “early adopter-fasen” og begynt å nå de
brede lag av befolkningen.

En av fem norske snusbrukere (19 prosent) oppgir imidlertid at de ikke kjenner til nikotinporsjoner. Eldre forbrukere har ennå ikke mottatt nyheten.
 

Størst interesse blant kvinner og yngre

Mer enn seks av ti (61 prosent) av
Snuslagerets kunder oppgir at de i dag
bruker nikotinporsjoner regelmessig, mot 41
prosent ett år tidligere. Nikotinporsjoner er
et populært valg blant kvinner, hvorav drøyt
tre fjerdedeler (77 prosent) bruker disse
produktene regelmessig, sammenlignet med
litt over halvparten (53 prosent) ett år tidligere.

Nikotinporsjoner er i større grad smaksatt
sammenlignet den tradisjonelle snusen. Den
desidert vanligste smaken av nikotinporsjoner
er mint, som utgjør smaken av mer enn to
tredjedeler av alle nikotinporsjoner.

Mange forbrukere av nikotinporsjoner oppgir
flere fordeler i forhold til vanlig snus. De oppgir
blant annet at det ikke misfarger tennene (54
prosent), at det oppleves freshere (39 prosent)
og at det føles mindre helseskadelig (23 prosent).
Nesten halvparten (47 prosent) mener også at
nikotinporsjoner er bedre enn vanlig snus.

 

Blant menn bruker halvparten (50 prosent)
nikotinporsjoner regelmessig. Dette er en
betydelig økning fra 2020, da tilsvarende tall
var 30 prosent. Yngre forbrukere snuser også
hvit snus i større grad enn eldre mennesker,
muligens fordi lojaliteten er høyere blant eldre
som har blitt vant til et bestemt tradisjonelt
produkt over lengre tid.

Oralt nikotin som røykesluttstrategi og helsefaktor

Den vanligste grunnen til å begynne å bruke snus eller nikotinporsjoner er at man ønsker å slutte å
røyke. En medvirkende faktor til dette er forbrukernes kunnskap om at snus er mindre skadelig enn
sigaretter, og at den sosiale aksepten av snus oppfattes som høyere.

Snus og nikotinporsjoner oppfattes som knapt halvparten så skadelig som sigarettrøyking. Produktene
oppleves også av forbrukerne som mindre farlige enn røyketobakk og vape/e-sigaretter.

Holdninger til røyking varierer noe i landet og mellom aldersgrupper. Den sosiale aksepten for
sigarettrøyking oppfattes som lavest i Oslo-området og blant eldre individer. Generelt oppfattes snus
og nikotinporsjoner som sosialt akseptert i Norge, mens sigarettrøyking ikke gjør det. Noen grunner
til dette kan være den orale nikotinens diskré karakter, problemer som oppstår som følge av passiv
røyking, samt folkehelsepolitikk og tiltak mot røyking.

Snus og helsemessige fordeler ved nedgangen i røyking

Nedgangen i røyking i Norge har økt kraftig
siden årtusenskiftet. Ifølge SSB minsket andelen
dagligrøykere (16-74 år) fra 31 prosent av
befolkningen i 2000 til 8 prosent i 2021. Av
de 670.000 nordmennene som bruker snus
regelmessig, begynte nesten halvparten (48
prosent) å bruke enten nikotinporsjoner eller
tradisjonell snus for å slutte å røyke. Tallet er
noe høyere blant kvinner (51 prosent) enn blant
menn (48 prosent). Blant de som hovedsakelig
bruker nikotinporsjoner er det enda flere som
bruker produktet for røykeslutt (51 prosent)
enn de som hovedsakelig bruker vanlig snus (42
prosent).

En fjerdedel (24 prosent) av de som bruker
nikotinporsjoner regelmessig oppgir dessuten
at de begynte for å slutte med andre former
for tobakk, utover sigaretter. Dette gjelder
sannsynlig i høy grad overgangen fra vanlig snus
og er mer vanlig blant menn.

At så mange nordmenn lykkes med å stumpe
røyken betyr for de aller fleste (91 prosent) et økt
velbefinnende. Det innebærer også besparelser
på samfunnsnivå, da for eksempel sykefravær og
omsorgsbyrde reduseres, men fremfor alt gir det
en helsegevinst og økt livskvalitet for den enkelte
snusbruker.

Ifølge snusbrukerne selv ser ikke de
røykavvennende effektene av snus ut til å
være tilstrekkelig tatt hensyn til av politikere
og beslutningstakere. Få norske snusbrukere
føler at beslutningstakere lytter til eller tar
hensyn til dem. To tredjedeler av snusbrukerne
(67 prosent) setter karakteren “1” eller “2”, de
laveste poengene på en fempunkts skala i denne
forbindelse, noe som indikerer svak tillit til
politikken blant mange snusbrukere - omtrent
450.000 mennesker. Skattesatser som oppfattes
som for høye og markedsføringsregler som
hemmer det norske utvalget, kan være delvise
forklaringer.

Netthandel i Norge på vei til nye høyder

Den sosiale distanseringen og restriksjonene for fysiske butikker under Corona-pandemien har akselerert
digitaliseringen av handel og løftet e-handel til nye høyder. Eksempelvis økte nettkortkjøpene
med 13 prosent i 2020, ifølge Virke. Dette til tross for at grensehandelen på svensk side stoppet opp,
noe som gagnet fysisk handel i Norge.

Mange norske detaljhandelsnæringer nærmer seg et vendepunkt som inntreffer når netthandelen
når rundt 15 prosent av salget, og som innebærer at veksten i prinsipp skjer kun på nett. I løpet av
pandemien har investeringene i digitale forretningsmodeller økt mens fysisk butikkareal har blitt
redusert, noe som indikerer fortsatt sterk vekst på nettet fremover.

Netthandelen av snus har også vokst raskt de siste årene, og minst 159.000 av de 670.000 norske
snusbrukerne har kjøpt snus på nett, det vil si minst en fjerdedel. Den typiske netthandelskonsumenten
kjøper syv av ti bokser på nettet. I Møre og Romsdal finner vi de mest flittige e-handelsforbrukerne
når det gjelder andelen snusere som kjøper all snus på nett.

Norske forbrukere planlegger å handle mer på nett

Egnetheten til snus for e-handel er også tydelig i forbrukernes fremtidsrettede perspektiver. En
sjettedel av snusbrukerne (16 prosent) sier de vil kjøpe mer av snus- og nikotinproduktene sine
på nett det kommende året. Imidlertid sier 11 prosent at de vil kjøpe mindre på nettet, noe som
kan skyldes at pandemisituasjonen har lettet og at restriksjoner på fysisk handel forventes å være
gunstigere enn før. Veksten på nettet ser ut til å være høyest blant yngre forbrukere. Tre av ti
snusbrukere mellom 18 og 24 år (29 prosent) planlegger å handle mer det kommende året, mot 3
prosent blant de eldste forbrukerne over 65 år. Geografisk er snusbrukerne som planlegger å øke
sine nettkjøp mest – to av ti – i Rogaland, Vestfold og Telemark samt Møre og Romsdal.

Det meste av snusen leveres direkte hjem

I 2021 valgte mer enn 9 av 10 (92 prosent) å få pakken levert hjem i stedet for til et nærliggende
leveringssted. Dette er et høyt tall, men en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med året
før. En sterk bidragsyter til nedgangen var trolig at restriksjonene på grunn av pandemien var noe
mildere i 2021 enn i 2020, og at flere dermed flyttet ut i den fysiske handelen, der leveringsstedene
befinner seg.

Om Snuslageret

Snuslageret.no er Norges største snusbutikk på nett – en av fire norske snusbrukere handler på
Snuslageret.

Snuslageret har mer enn 260 forskjellige typer snus i alle prisklasser, med et utvalg av både kjente og
mindre kjente snusvarianter og merker.

Snuslageret selger snus og nikotinporsjoner som leveres direkte til døren eller til et leveringssted i
nærheten av den enkelte.

Under 2021 hadde Snuslageret.no 159.000 kunder.

Snus og nikotinporsjoner er produkter for voksne ...

Vårt ansvar som Norges største netthandelsbutikk av snus, nikotinporsjoner og andre
nikotinprodukter er stort. Aldersgrensen som forhindrer mindreårige fra kjøp av tobakk- og nikotin er
sentral. Snuslageret er forpliktet til å sikre at unge mennesker ikke begynner å røyke. Vi vet at ni av ti
voksne dagligrøykere begynte å røyke i tenårene. Hvis vi kan holde ungdomstiden fri for tobakksbruk,
er risikoen for at unge voksne begynner å røyke senere i livet svært liten.

Snuslageret har sammen med Klarna utviklet en spesiell funksjon som kan sikre at 100 prosent av
salget skjer til myndige personer. I tilfeller som krever det, verifiseres kjøp via Bank-ID.

Snuslageret samarbeider med myndigheter, politikere og organisasjoner for å sikre at en nasjonal
aldersgrense på 18 år blir overholdt og for å hindre at produkter blir tilgjengelige for mindreårige.

Les snusrapporten etter region