Slik snuser man i Agder

Toppliste smak

 
     

Smak

Markedsandel

Norge

Mint

51%

44%

Tradisjonell

35%

41%

Lakris

4%

5%

     

Toppliste format

 
     

Format

Markedsandel

Norge

Slim

69%

64%

Large

24%

26%

Super Slim

3%

3%

     

Toppliste styrke

 
     

Styrke

Markedsandel

Norge

Normal

38%

39%

Extra Strong

36%

35%

Strong

13%

14%

 

Hvor ofte bruker du snus?

Agder

Norge

Bruker regelmessig

95%

93%

Bruker av og til

2%

2%

Bruker ikke

3%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

0%

2%

 

I Agder bruker flere nikotinporsjoner sammenlignet med landsgjennomsnittet. 82 prosent bruker nikotinporsjoner regelmessig eller av og til, mot 72 prosent i landet som helhet.
 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Agder

Norge

Bruker regelmessig

68%

61%

Bruker av og til

14%

11%

Bruker ikke

15%

24%

Har brukt tidligere men sluttet

3%

4%

 

Hvor lenge har du snust?

Agder

Norge

Mindre enn ett år

3%

3%

1-5 år

27%

29%

6-10 år

25%

27%

11-20 år

36%

26%

Mer enn 20 år

8%

15%

 

Den typiske snuseren bruker mellom 3-4 bokser i uken.
 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Agder

Norge

Mindre enn en boks i uken

2%

3%

1-2 bokser i uken

17%

26%

3-4 bokser i uken

42%

41%

5 eller fler bokser i uken

39%

30%

 

I Agder verdsettes faktorer ved kjøp på omtrent samme måte som i resten av landet. Pris, smak og nikotinstyrke er viktigst.
 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Agder

Norge

Pris

58%

52%

Smak

75%

71%

Merke

36%

34%

Porsjonsstørrelse

29%

38%

Nikotinnivå

56%

46%

Fuktighetsnivå

15%

18%

 

Prisen er noe viktigere når innbyggere i Agder tester nye produkter, 59 prosent, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 48 prosent.
 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Agder

Norge

Attraktiv pris

59%

48%

Spennende utradisjonell smak

29%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

46%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

29%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

8%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

37%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

34%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

5%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

25%

31%

 

I Agder er det også noe vanligere å snuse flere ulike typer eller merker. Fire av ti bruker bytter mellom to forskjellige produkter.
 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Agder

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

42%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

39%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

15%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

3%

2%

 

... og årsaken er ofte nysgjerrighet eller at favorittsnusen ikke er tilgjengelig.
 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Agder

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

53%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

26%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

18%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

 

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

3%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

21%

30%

 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser?

Agder

Norge

Mint

46%

38%

Frukt

8%

6%

Sitrus

2%

2%

Bær

2%

5%

Kaffe

 

1%

Lakris

7%

8%

Tradisjonell / tobakk

36%

40%

 

Over halvparten av snuserne i Agder begynte å bruke snus for å slutte å røyke – en høyere andel enn landsgjennomsnittet.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Agder

Norge

For å slutte å røyke

53%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

24%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

20%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

 

0%

Husker ikke

7%

15%

 

De som lykkes med å slutte å røyke ved hjelp av snus oppgir at de føler seg bedre etter byttet. De fleste føler seg “mye bedre”.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Agder

Norge

Mye bedre

52%

55%

Bedre

45%

36%

Uforandret

3%

9%

Dårligere

 

1%

 

Snusbrukere i Agder ser i likhet med andre snusere mange fordeler med snus sammenlignet med øvrige nikotinprodukter. At det ikke påvirker andre, føles mindre helseskadelig, er mer diskré og smaker bedre oppgis å være noen av fordelene.
 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Agder

Norge

Det føles mindre helseskadelig

64%

59%

Det misfarger ikke

20%

13%

Det smaker/oppleves bedre

47%

39%

Det gir bedre nikotinkick

17%

13%

Det er billigere

36%

27%

Det påvirker ikke andre

81%

76%

Det er mer diskré

59%

51%

 

På en skala fra 1 til 100, hvor sigaretter ligger på 10, hvor farlig anser du at følgende produkter er?

 

Agder

Norge

Nikotinporsjoner

4,1

4,3

Snus

4,6

4,6

Skråtobakk

5,7

5,6

Vape / E-sigaretter

6,3

6,2

 

Den største enkeltårsaken til å bruke nikotinporsjoner i Agder er at det ikke misfarger tennene.
 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Agder

Norge

Det føles mindre helseskadelig

21%

23%

Det føles mer fresht

50%

39%

Det misfarger ikke tennene

60%

54%

Det smaker/oppleves bedre

58%

47%

Det gir bedre nikotinkick

13%

13%

Det koster mindre

4%

6%

De har tiltalende markedsføring

2%

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

27%

17%

Det er mer diskré

40%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

23%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

10%

8%

 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Agder

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

42%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

2%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

40%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

16%

26%

 

I Agder er både snus- og nikotinporsjoner mer akseptert enn i landet som helhet.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

 

0%

2

 

2%

3

14%

13%

4

36%

33%

5: Helt akseptert

51%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

22%

37%

2

36%

41%

3

34%

14%

4

2%

4%

5: Helt akseptert

7%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

22%

28%

2

41%

34%

3

17%

23%

4

7%

9%

5: Helt akseptert

14%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

 

2%

2

 

3%

3

5%

13%

4

39%

31%

5: Helt akseptert

56%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

5%

10%

2

15%

24%

3

37%

35%

4

19%

18%

5: Helt akseptert

24%

12%

 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Agder

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

44%

42%

2

24%

25%

3

29%

29%

4

2%

3%

5= Ja, på alle måter

2%

1%

 

Tre av ti nettforbrukere i Agder kjøper all sin snus på nett, omtrent som i Norge generelt.

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Agder

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Agder

Norge

Øke

15%

16%

Forbli det samme

76%

73%

Avta

8%

11%

Skrevet av Redaksjonen