18 års aldersgrense

18+ Alder

Her på Snuslageret følger vi tobakksskadeloven. Vi tillater ikke salg av tobakksprodukter til personer under 18 år. Alle kunder på Snuslageret må dokumentere sin alder gjennom bruk av bank-ID eller personnummer.

Som Norges største forhandler på nett av tobakksproduktet snus har vi en veldig sentral rolle når det kommer til aldersverifisering, og at personer under 18 vokser opp uten å bruke tobakk- og nikotinprodukter.
Kan vi holde ungdommen borte fra tobakksbruk er risikoen for at de begynner å røyke veldig liten.

Snuslageret har sammen med Avarda utviklet en særskilt funksjon som kan forsikre oss om at våre salg kun skjer til myndige personer. Alle våre kjøp må bekreftes med bank-ID og/eller personnummer.

Snuslageret jobber sammen med myndighetene, politikere og organisasjoner for å forsikre oss om at alle aktører opprettholder tobakksskadeloven, og at alt salg skjer ved riktig dokumentasjon av kunden