Snus i troms og finnmark

Toppliste smak

 

 

     

 

Smak

Markedsandel

Norge

 

Mint

46%

44%

 

Tradisjonell

38%

41%

 

Lakris

5%

5%

 

     

 

Toppliste format

 

 

     

 

Format

Markedsandel

Norge

 

Slim

67%

64%

 

Large

23%

26%

 

Løs

4%

4%

 

     

 

Toppliste styrke

 

 

     

 

Styrke

Markedsandel

Norge

 

Extra Strong

39%

35%

 

Normal

33%

39%

 

Strong

14%

14%

 

 

 

 

 

Hvor ofte bruker du Snus?

Troms og Finnmark

Norge

Bruker regelmessig

96%

93%

Bruker av og til

0%

2%

Bruker ikke

2%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

2%

2%

           

 

I Troms og Finnmark finner man en høyere andel brukere av nikotinporsjoner enn i resten av landet. Nærmere syv av ti av Snuslagerets kunder i fylket bruker nå nikotinporsjoner.
 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Troms og Finnmark

Norge

Bruker regelmessig

69%

61%

Bruker av og til

6%

11%

Bruker ikke

21%

24%

Har brukt tidligere, men sluttet

4%

4%

 

Hvor lenge har du snust?

Troms og Finnmark

Norge

Mindre enn ett år

2%

3%

1-5 år

33%

29%

6-10 år

13%

27%

11-20 år

40%

26%

Mer enn 20 år

13%

15%

 

I Troms og Finnmark er det uvanlig å snuse mindre enn en boks i uken.
 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Troms og Finnmark

Norge

Mindre enn en boks i uken

 

3%

1-2 bokser i uken

33%

26%

3-4 bokser i uken

33%

41%

5 eller fler bokser i uken

33%

30%

 

Snuskonsumenter i Troms og Finnmark bryr seg mer om pris enn konsumenter i mange andre deler av landet.
 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Troms og Finnmark

Norge

Pris

63%

52%

Smak

63%

71%

Merke

35%

34%

Porsjonsstørrelse

35%

38%

Nikotinnivå

48%

46%

Fuktighetsnivå

21%

18%

 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Troms og Finnmark

Norge

Attraktiv pris

60%

48%

Spennende utradisjonell smak

29%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

52%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

31%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

21%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

38%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

33%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

2%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

21%

31%

 

Troligvis bidrar prisfølsomheten i Troms og Finnmark til at mange snusere bytter type og merke relativt ofte. Kun en tredjedel holder seg til en og samme variant, sammenlignet med halvparten i hele Norge.

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Troms og Finnmark

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

35%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

31%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

31%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

2%

2%

 

Det er samtidig tydelig at snuserne i Troms og Finnmark også er spesielt nysgjerrige på nye produkter, og derfor gjerne tester nye typer og merker. De bytter også type snus avhengig av om det er fest eller hverdag i større grad enn gjennomsnittet.
 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Troms og Finnmark

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

58%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

10%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

26%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

3%

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

13%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

39%

30%

 

Mint, men også frukt, er førstehåndsvalget for en høyere andel snusere i Troms og Finnmark enn i resten av landet. Lakris og tradisjonell smak er betydelig mindre populært som førstehåndsvalg her enn andre steder i Norge.
 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser?

Troms og Finnmark

Norge

Mint

46%

38%

Frukt

8%

6%

Sitrus

4%

2%

Bær

6%

5%

Kaffe

 

1%

Lakris

2%

8%

Tradisjonell / tobakk

33%

40%

 

Over halvparten av snuserne i Troms og Finnmark begynte å bruke snus for å slutte å røyke – en høyere andel enn i landet som helhet.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Troms og Finnmark

Norge

For å slutte å røyke

52%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

23%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

21%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

 0%

0%

Husker ikke

15%

15%

 

Tidligere røykere i Troms og Finnmark oppgir at de føler seg bedre etter byttet til snus.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Troms og Finnmark

Norge

Mye bedre

72%

55%

Bedre

28%

36%

Uforandret

 

9%

Dårligere

 

1%

 

Snusbrukere i Troms og Finnmark ser i likhet med andre snusere mange fordeler med snus sammenlignet med øvrige nikotinprodukter. At det ikke påvirker andre, føles mindre helseskadelig, er mer diskré og smaker bedre oppgis å være noen av fordelene.
 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Troms og Finnmark

Norge

Det føles mindre helseskadelig

60%

59%

Det misfarger ikke

10%

13%

Det smaker/oppleves bedre

44%

39%

Det gir bedre nikotinkick

15%

13%

Det er billigere

33%

27%

Det påvirker ikke andre

75%

76%

Det er mer diskré

46%

51%

 

I Troms og Finnmark, og i Norge generelt, oppleves snus- og nikotinporsjoner som i underkant av halvparten så skadelig som sigaretter.
 

På en skala fra 1 til 10, hvor sigaretter ligger på 100, hvor skadelig anser du at følgende produkter er?

 

Troms og Finnmark

Norge

Nikotinporsjoner

4,1

4,3

Snus

4,5

4,6

Skråtobakk

5,7

5,6

Vape / E-sigaretter

6,6

6,2

 

En fordel med å bruke nikotinporsjoner anses å være at det ikke misfarger tennene.
 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Troms og Finnmark

Norge

Det føles mindre helseskadelig

22%

23%

Det føles mer fresht

22%

39%

Det misfarger ikke tennene

61%

54%

Det smaker/oppleves bedre

42%

47%

Det gir bedre nikotinkick

3%

13%

Det koster mindre

8%

6%

De har tiltalende markedsføring

 

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

11%

17%

Det er mer diskré

22%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

11%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

3%

8%

 

Nikotinporsjoner brukes også i stor grad for å slutte å røyke. Nærmere fire av ti oppgir dette i Troms og Finnmark – en noe mindre andel enn i landet som helhet. En fjerdedel brukte nikotinporsjoner for å slutte med andre typer tobakk.
 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Troms og Finnmark

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

37%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

11%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

24%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

29%

26%

 

En fordel med bruk av snus og nikotinporsjoner for den enkelte er også at det sosiale stigmaet er lavere enn for røyking. Snus og nikotinporsjoner blir av de aller fleste sett på som sosialt akseptert i Troms og Finnmark, mens den sosiale aksepten for røyking er lav.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

 

0%

2

2%

2%

3

21%

13%

4

23%

33%

5: Helt akseptert

54%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

35%

37%

2

42%

41%

3

13%

14%

4

4%

4%

5: Helt akseptert

6%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

29%

28%

2

27%

34%

3

29%

23%

4

4%

9%

5: Helt akseptert

10%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

 

2%

2

 

3%

3

10%

13%

4

23%

31%

5: Helt akseptert

67%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

8%

10%

2

23%

24%

3

27%

35%

4

23%

18%

5: Helt akseptert

19%

12%

 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Troms og Finnmark

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

54%

42%

2

25%

25%

3

13%

29%

4

6%

3%

5= Ja, på alle måter

2%

1%

 

Rundt tre av ti nettforbrukere i Troms og Finnmark kjøper all sin snus på nett, omtrent som i Norge generelt.
 

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Troms og Finnmark

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Troms og Finnmark

Norge

Øke

15%

16%

Forbli det samme

75%

73%

Avta

10%

11%

Skrevet av Redaksjonen