slik snuser man i viken

Toppliste smak

 
     

Smak

Markedsandel

Norge

Tradisjonell

45%

41%

Mint

39%

44%

Lakris

6%

5%

     

Toppliste format

 
     

Format

Markedsandel

Norge

Slim

60%

64%

Large

29%

26%

Løs

4%

4%

     

Toppliste styrke

 
     

Styrke

Markedsandel

Norge

Normal

40%

39%

Extra Strong

34%

35%

Strong

15%

14%

 

Bruker regelmessig

95%

93%

Bruker av og til

2%

2%

Bruker ikke

3%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

0%

2%

 

Hvor ofte bruker du Snus?

Viken

Norge

Bruker regelmessig

96%

93%

Bruker av og til

1%

2%

Bruker ikke

2%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

1%

2%

 

To tredjedeler av snuserne i Viken fylke bruker nå nikotinporsjoner jevnlig - flere enn i landet som helhet.

 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Viken

Norge

Bruker regelmessig

67%

61%

Bruker av og til

9%

11%

Bruker ikke

21%

24%

Har brukt tidligere, men sluttet

3%

4%

 

Hvor lenge har du snust?

Viken

Norge

Mindre enn ett år

3%

3%

1-5 år

32%

29%

6-10 år

30%

27%

11-20 år

22%

26%

Mer enn 20 år

13%

15%

 

Den typiske snuseren bruker mellom 3-4 bokser i uken.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Viken

Norge

Mindre enn en boks i uken

4%

3%

1-2 bokser i uken

23%

26%

3-4 bokser i uken

40%

41%

5 eller fler bokser i uken

34%

30%

 

I Viken verdsettes faktorer ved kjøp på omtrent samme måte som i resten av landet. Pris, smak og nikotinstyrke er viktigst.

 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Viken

Norge

Pris

54%

52%

Smak

73%

71%

Merke

33%

34%

Porsjonsstørrelse

36%

38%

Nikotinnivå

45%

46%

Fuktighetsnivå

20%

18%

 

Pris og nye smaker i sortimentet får snuserne i Viken til å prøve noe nytt. Markedsføringen i seg selv anses ikke å være særlig viktig.

 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Viken

Norge

Attraktiv pris

45%

48%

Spennende utradisjonell smak

24%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

36%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

25%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

8%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

40%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

26%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

2%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

30%

31%

 

I Viken er det noe mer vanlig å bruke mer enn en sort eller merke. Fire av ti skifter mellom to forskjellige snusvarianter.
 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Viken

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

47%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

37%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

13%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

3%

2%

 

... og årsaken er ofte nysgjerrighet eller at favorittsnusen ikke er tilgjengelig.
 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Viken

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

41%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

17%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

15%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

2%

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

6%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

28%

30%

 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser og hvilken smak ville vært ditt andrevalg?

Viken

Norge

Mint

37%

38%

Frukt

7%

6%

Sitrus

3%

2%

Bær

5%

5%

Kaffe

0%

1%

Lakris

7%

8%

Tradisjonell / tobakk

40%

40%

 

Over halvparten av snuserne i Viken begynte å bruke snus for å slutte å røyke - en høyere andel enn i landet som helhet.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Viken

Norge

For å slutte å røyke

53%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

24%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

18%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

1%

0%

Husker ikke

12%

15%

 

De som lykkes med å slutte å røyke ved hjelp av snus oppgir at de føler seg bedre etter byttet. De fleste føler seg “mye bedre”.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Viken

Norge

Mye bedre

58%

55%

Bedre

35%

36%

Uforandret

6%

9%

Dårligere

1%

1%

 

Snusbrukere i Viken ser i likhet med andre snusere mange fordeler med snus sammenlignet med øvrige nikotinprodukter. At det ikke påvirker andre, føles mindre helseskadelig, er mer diskré og smaker bedre oppgis å være noen av fordelene.
 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Viken

Norge

Det føles mindre helseskadelig

62%

59%

Det misfarger ikke

13%

13%

Det smaker/oppleves bedre

41%

39%

Det gir bedre nikotinkick

14%

13%

Det er billigere

23%

27%

Det påvirker ikke andre

77%

76%

Det er mer diskré

50%

51%

 

På en skala fra 1 til 10, hvor sigaretter ligger på 100, hvor skadelig anser du at følgende produkter er?

 

Viken

Norge

Nikotinporsjoner

4,4

4,3

Snus

4,6

4,6

Skråtobakk

5,4

5,6

Vape / E-sigaretter

6,4

6,2

 

Den største enkeltårsaken til å bruke nikotinporsjoner i Viken er at det ikke misfarger tennene.

 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Det føles mindre helseskadelig

20%

23%

Det føles mer fresht

43%

39%

Det misfarger ikke tennene

52%

54%

Det smaker/oppleves bedre

48%

47%

Det gir bedre nikotinkick

15%

13%

Det koster mindre

4%

6%

De har tiltalende markedsføring

1%

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

13%

17%

Det er mer diskré

23%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

20%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

6%

8%

 

For halvparten i Viken var røykeslutt den viktigste grunnen til at man begynte med nikotinporsjoner – en høyere andel enn i Norge generelt.
 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Viken

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

49%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

5%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

19%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

27%

26%

 

En fordel med bruk av snus og nikotinporsjoner for den enkelte er også at det sosiale stigmaet er lavere enn for røyking. Snus blir av de aller fleste sett på som sosialt akseptert i Viken, mens den sosiale aksepten for røyking er lav.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Viken

Norge

1: Ikke akseptert

 

0%

2

3%

2%

3

15%

13%

4

28%

33%

5: Helt akseptert

55%

51%

 

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Viken

Norge

1: Ikke akseptert

38%

37%

2

39%

41%

3

15%

14%

4

5%

4%

5: Helt akseptert

3%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Viken

Norge

1: Ikke akseptert

28%

28%

2

35%

34%

3

22%

23%

4

8%

9%

5: Helt akseptert

7%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Viken

Norge

1: Ikke akseptert

0%

2%

2

3%

3%

3

16%

13%

4

26%

31%

5: Helt akseptert

55%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Viken

Norge

1: Ikke akseptert

10%

10%

2

25%

24%

3

37%

35%

4

17%

18%

5: Helt akseptert

12%

12%

 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Viken

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

39%

42%

2

24%

25%

3

31%

29%

4

5%

3%

5= Ja, på alle måter

1%

1%

 

Tre av ti nettforbrukere i Viken kjøper all sin snus på nett, omtrent som i Norge generelt.
 

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Viken

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

 

Hver sjette snuser i Viken planlegger å handle mer på nett det kommende året, hver åttende planlegger å handle mindre.
 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Viken

Norge

Øke

16%

16%

Forbli det samme

71%

73%

Avta

13%

11%

Skrevet av Redaksjonen