Slik snuser man i Vestland

Toppliste smak

 
     

Smak

Markedsandel

Norge

Mint

50%

44%

Tradisjonell

36%

41%

Lakris

5%

5%

     

Toppliste format

 
     

Format

Markedsandel

Norge

Slim

66%

64%

Large

26%

26%

Super Slim

3%

3%

     

Toppliste styrke

 
     

Styrke

Markedsandel

Norge

Normal

38%

39%

Extra Strong

36%

35%

Strong

13%

14%

 

Hvor ofte bruker du Snus?

Vestland

Norge

Bruker regelmessig

92%

93%

Bruker av og til

3%

2%

Bruker ikke

3%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

1%

2%

 

Seks av ti snusere i Vestland bruker nikotinporsjoner, som i Norge generelt.
 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Vestland

Norge

Bruker regelmessig

60%

61%

Bruker av og til

11%

11%

Bruker ikke

26%

24%

Har brukt tidligere, men sluttet

3%

4%

 

Den typiske snuseren har brukt snus i 6-10 år. I Vestland er det noe færre erfarne snusere som har brukt snus i over 20 år enn i resten av landet.
 

Hvor lenge har du snust?

Vestland

Norge

Mindre enn ett år

4%

3%

1-5 år

27%

29%

6-10 år

31%

27%

11-20 år

28%

26%

Mer enn 20 år

10%

15%

 

Den typiske snuseren bruker omtrent fire bokser i uken. I snitt snuser man noe flere bokser i Vestland enn ellers i landet.
 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Vestland

Norge

Mindre enn en boks i uken

1%

3%

1-2 bokser i uken

22%

26%

3-4 bokser i uken

46%

41%

5 eller fler bokser i uken

31%

30%

 

I Vestland verdsettes faktorer ved kjøp omtrent på samme måte som i resten av landet. Pris, smak og nikotinstyrke er viktigst. Nikotinstyrken er enda viktigere her og porsjonsstørrelsen er ikke like viktig som i resten av landet.
 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Vestland

Norge

Pris

54%

52%

Smak

73%

71%

Merke

32%

34%

Porsjonsstørrelse

29%

38%

Nikotinnivå

52%

46%

Fuktighetsnivå

14%

18%

 

Pris og nye smaker i sortimentet får snuserne i Vestland til å prøve noe nytt. Markedsføringen i seg selv anses ikke å være særlig viktig.
 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Vestland

Norge

Attraktiv pris

53%

48%

Spennende utradisjonell smak

26%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

38%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

24%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

8%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

35%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

20%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

2%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

31%

31%

 

Det er noe mer vanlig å holde seg til en og samme snusvariant i Vestland enn i Norge generelt.
 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Vestland

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

54%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

35%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

10%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

1%

2%

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Vestland

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

56%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

16%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

12%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

 

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

9%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

35%

30%

 

Mint dominerer når forbrukerne rangerer smaker i Vestland.
 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser?

Vestland

Norge

Mint

43%

38%

Frukt

8%

6%

Sitrus

1%

2%

Bær

1%

5%

Kaffe

2%

1%

Lakris

10%

8%

Tradisjonell / tobakk

33%

40%

 

Nær halvparten av snusbrukerne i Vestland begynte å bruke snus for å slutte å røyke – like stor andel som landsgjennomsnittet.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Vestland

Norge

For å slutte å røyke

48%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

20%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

29%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

 

0%

Husker ikke

10%

15%

 

De som har byttet fra røyk til snus oppgir at de føler seg bedre.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Vestland

Norge

Mye bedre

53%

55%

Bedre

31%

36%

Uforandret

13%

9%

Dårligere

2%

1%

 

Snusbrukere i Vestland ser i likhet med andre snusere mange fordeler med snus sammenlignet med øvrige nikotinprodukter. At det ikke påvirker andre, føles mindre helseskadelig, er mer diskré og smaker bedre oppgis å være noen av fordelene.
 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Vestland

Norge

Det føles mindre helseskadelig

63%

59%

Det misfarger ikke

12%

13%

Det smaker/oppleves bedre

31%

39%

Det gir bedre nikotinkick

20%

13%

Det er billigere

34%

27%

Det påvirker ikke andre

82%

76%

Det er mer diskré

51%

51%

 

Man opplever i Vestland, og i Norge generelt, at snus- og nikotinporsjoner er omtrent halvparten så skadelig som sigaretter.
 

På en skala fra 1 til 10, hvor sigaretter ligger på 100, hvor skadelig anser du at følgende produkter er?

 

Vestland

Norge

Nikotinporsjoner

4,5

4,3

Snus

4,7

4,6

Skråtobakk

5,5

5,6

Vape / E-sigaretter

6,3

6,2

 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Vestland

Norge

Det føles mindre helseskadelig

29%

23%

Det føles mer fresht

41%

39%

Det misfarger ikke tennene

44%

54%

Det smaker/oppleves bedre

39%

47%

Det gir bedre nikotinkick

15%

13%

Det koster mindre

8%

6%

De har tiltalende markedsføring

2%

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

11%

17%

Det er mer diskré

18%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

21%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

11%

8%

 

For fire av ti i Vestland var røykeslutt den viktigste grunnen til å begynne med nikotinporsjoner – en noe mindre andel enn i landet som helhet.
 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Vestland

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

39%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

9%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

30%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

22%

26%

 

En fordel med bruk av snus og nikotinporsjoner for den enkelte er også at det sosiale stigmaet er lavere enn for røyking. Snus blir av de aller fleste sett på som sosialt akseptert i Vestland, mens den sosiale aksepten for røyking er lav.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å;

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

18%

15%

2

20%

21%

3

20%

20%

4

18%

19%

5: Helt akseptert

24%

25%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

1%

0%

2

3%

2%

3

15%

13%

4

31%

33%

5: Helt akseptert

49%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

41%

37%

2

39%

41%

3

12%

14%

4

3%

4%

5: Helt akseptert

5%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

33%

28%

2

29%

34%

3

25%

23%

4

8%

9%

5: Helt akseptert

5%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

4%

2%

2

4%

3%

3

14%

13%

4

32%

31%

5: Helt akseptert

45%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

11%

10%

2

25%

24%

3

33%

35%

4

18%

18%

5: Helt akseptert

13%

12%

 

I Vestland føler en seg lite forstått av politikerne. Kun fire prosent av snuserne i fylket opplever at de lyttes til av beslutningstakere.
 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Vestland

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

40%

42%

2

22%

25%

3

34%

29%

4

2%

3%

5= Ja, på alle måter

2%

1%

 

Tre av ti nettforbrukere i Vestland kjøper all sin snus på nett, omtrent som i Norge generelt.
 

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Vestland

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

 

Hver sjette snuser i Vestland planlegger å handle mer på nett det kommende året. Nesten like mange planlegger å handle mindre - en høyere andel enn i resten av landet.
 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Vestland

Norge

Øke

16%

16%

Forbli det samme

69%

73%

Avta

15%

11%Skrevet av Redaksjonen