Slik snuser man i Vestfold og Telemark

Toppliste smak

 
     

Smak

Markedsandel

Norge

Mint

45%

44%

Tradisjonell

39%

41%

Lakris

5%

5%

     

Toppliste format

 
     

Format

Markedsandel

Norge

Slim

66%

64%

Large

26%

26%

Løs

3%

4%

     

Toppliste styrke

 
     

Styrke

Markedsandel

Norge

Extra Strong

37%

35%

Normal

37%

39%

Strong

14%

14%

 

Hvor ofte bruker du Snus?

Vestfold og Telemark

Norge

Bruker regelmessig

98%

93%

Bruker av og til

0%

2%

Bruker ikke

1%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

1%

2%

 

To tredjedeler av snuserne i Vestfold og Telemark bruker nå nikotinporsjoner jevnlig - flere enn i landet som helhet.
 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Vestfold og Telemark

Norge

Bruker regelmessig

67%

61%

Bruker av og til

11%

11%

Bruker ikke

19%

24%

Har brukt tidligere, men sluttet

4%

4%

 

Den typiske snuseren har brukt snus i 6-10 år. I Vestfold og Telemark er det noe færre erfarne snusere (snust i over 20 år) enn i resten av landet.
 

Hvor lenge har du snust?

Vestfold og Telemark

Norge

Mindre enn ett år

1%

3%

1-5 år

32%

29%

6-10 år

32%

27%

11-20 år

25%

26%

Mer enn 20 år

10%

15%

 

Den typiske snuseren bruker omtrent fire bokser i uken. I snitt snuser man noe flere bokser i Vestfold og Telemark enn ellers i landet.

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Vestfold og Telemark

Norge

Mindre enn en boks i uken

2%

3%

1-2 bokser i uken

20%

26%

3-4 bokser i uken

48%

41%

5 eller fler bokser i uken

30%

30%

 

Smak er den desidert viktigste faktoren når snusere i Vestfold og Telemark velger snus. Prisen er viktig men ikke fullt så viktig som i Norge generelt.
 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Vestfold og Telemark

Norge

Pris

45%

52%

Smak

79%

71%

Merke

29%

34%

Porsjonsstørrelse

48%

38%

Nikotinnivå

48%

46%

Fuktighetsnivå

24%

18%

 

Nye smaker i sortimentet får snuserne i Vestfold og Telemark til å prøve noe nytt. Andelen som oppgir at nye produkter innenfor ens favorittsmak har betydelse er mye høyere her enn i Norge generelt. Også en attraktiv pris kan føre til at man prøver et nytt produkt.
 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Vestfold og Telemark

Norge

Attraktiv pris

52%

48%

Spennende utradisjonell smak

23%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

57%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

18%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

7%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

43%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

23%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

2%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

29%

31%

 

Halvparten av snuserne i fylket holder seg til en variant/merke. Resten bytter mellom ulike varianter.
 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Vestfold og Telemark

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

51%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

26%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

20%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

2%

2%

 

I Vestfold og Telemark byttet man mellom ulike varianter fordi man er nysgjerrig på nye typer og merker.
 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Vestfold og Telemark

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

59%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

12%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

12%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

12%

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

7%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

22%

30%

 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser?

Vestfold og Telemark

Norge

Mint

43%

38%

Frukt

4%

6%

Sitrus

4%

2%

Bær

4%

5%

Kaffe

2%

1%

Lakris

10%

8%

Tradisjonell / tobakk

35%

40%

 

Over halvparten av snuserne i Vestfold og Telemark begynte å bruke snus for å slutte å røyke - en høyere andel enn i landet som helhet.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Vestfold og Telemark

Norge

For å slutte å røyke

52%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

14%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

27%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

 

0%

Husker ikke

15%

15%

 

De som har byttet fra røyk til snus oppgir at de har det bedre.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Vestfold og Telemark

Norge

Mye bedre

45%

55%

Bedre

52%

36%

Uforandret

2%

9%

Dårligere

 

1%

 

Snusbrukere i Vestfold og Telemark ser i likhet med andre snusere mange fordeler med snus sammenlignet med øvrige nikotinprodukter. At det ikke påvirker andre, føles mindre helseskadelig, er mer diskré og smaker bedre oppgis å være noen av fordelene.
 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Vestfold og Telemark

Norge

Det føles mindre helseskadelig

54%

59%

Det misfarger ikke

15%

13%

Det smaker/oppleves bedre

49%

39%

Det gir bedre nikotinkick

13%

13%

Det er billigere

37%

27%

Det påvirker ikke andre

83%

76%

Det er mer diskré

65%

51%

 

Man opplever i Vestfold og Telemark, og i Norge generelt, at snus- og nikotinporsjoner er omtrent halvparten så farlige som sigaretter.
 

På en skala fra 1 til 10, hvor sigaretter ligger på 100, hvor skadelig anser du at følgende produkter er?

 

Vestfold og Telemark

Norge

Nikotinporsjoner

4,2

4,3

Snus

4,3

4,6

Skråtobakk

5,6

5,6

Vape / E-sigaretter

6,1

6,2

 

Den største enkeltårsaken til å bruke nikotinporsjoner er at det ikke misfarger tennene. Grunnen oppgis å være viktigere i Vestfold og Telemark enn ellers i landet.
 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Vestfold og Telemark

Norge

Det føles mindre helseskadelig

25%

23%

Det føles mer fresht

32%

39%

Det misfarger ikke tennene

66%

54%

Det smaker/oppleves bedre

43%

47%

Det gir bedre nikotinkick

11%

13%

Det koster mindre

11%

6%

De har tiltalende markedsføring

 

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

22%

17%

Det er mer diskré

23%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

15%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

9%

8%

 

For nærmere halvparten av snuserne i Vestfold og Telemark var røykeslutt den viktigste årsaken til å begynne med nikotinporsjoner – en høyere andel enn i Norge som helhet. En fjerdedel begynte å bruke nikotinporsjoner for å slutte med andre typer tobakk.
 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Vestfold og Telemark

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

46%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

9%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

24%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

22%

26%

 

En fordel med bruk av snus og nikotinporsjoner for den enkelte er også at det sosiale stigmaet er lavere enn for røyking. Snus blir av de aller fleste sett på som sosialt akseptert i Vestfold og Telemark, mens den sosiale aksepten for røyking er lav.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

 

0%

2

2%

2%

3

8%

13%

4

42%

33%

5: Helt akseptert

48%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

29%

37%

2

49%

41%

3

12%

14%

4

8%

4%

5: Helt akseptert

2%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

31%

28%

2

24%

34%

3

25%

23%

4

13%

9%

5: Helt akseptert

7%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

1%

2%

2

2%

3%

3

5%

13%

4

38%

31%

5: Helt akseptert

54%

51%

 

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

10%

10%

2

20%

24%

3

39%

35%

4

20%

18%

5: Helt akseptert

11%

12%

 

Snuserne i Vestfold og Telemark oppgir at politikere og beslutningstakere ikke lytter til dem.
 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Vestfold og Telemark

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

44%

42%

2

30%

25%

3

25%

29%

4

1%

3%

5= Ja, på alle måter

 

1%

 

Tre av ti nettforbrukere i Vestfold og Telemark kjøper all sin snus på nett, omtrent som i Norge generelt.
 

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Vestfold og Telemark

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

       

 

Hver femte snuser i Vestfold og Telemark planlegger å handle mer på nett det kommende året - en høyere andel sammenlignet med landsgjennomsnittet. Hver åttende planlegger å handle mindre.
 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Vestfold og Telemark

Norge

Øke

19%

16%

Forbli det samme

69%

73%

Avta

12%

11%

Skrevet av Redaksjonen