Trønderske snusbønder frykter nedleggelse

Trønderske snusbønder frykter nedleggelse

Nettavisen har vært i kontakt med snusbønder i Trøndelag etter det ble kjent at regjeringen ønsker å forby snussalg på nett. Snusbonden produserer helnorsk snus på et jorde i Trøndelag etter økologiske prinsipper og selger snusen sin på nett.

Til nettavisen forteller daglig leder Eirik Volent i Snusbonden at de holdt på å sette kaffen i halsen da de hørte om forslaget:

«Vi fikk plutselig vite at vi ikke får selge produktene våre på nett lenger,»

«Vi er en bitte liten bedrift som dyrker økologisk som et alternativ til den etablerte tobakksindustrien. Hvis vi må betale svimlende summer for å selge produktene våre hos dagligvaregigantene, sier det seg selv at vi ikke har råd til det. Det kan det bety spikeren i kista for oss»

Kjerkol uttalte følgende til Nettavisen etter forslaget om forbudet ble kjent:

«Vi innfører et forbud mot netthandel. Vi ser at det gjør tobakksproduktene mer tilgjengelig, vi ser også at tobakksindustrien utvikler nye produkter som lokker barn og unge og det vi ønsker vi å forhindre. Derfor så har vi de sterkeste tiltakene på akkurat det»

Styreleder Håvard Dretvik sier følgende om den uttalelsen:

«Regjeringen skiller ikke på røyk og ikke-røykende produkter. Røyk og snus skiller seg helt fra produksjon til skadepotensial. Da blir det feil å gjøre samme tiltak mot begge gruppene. Nå skal de forby nettsalg av snus fordi folk dør av røyking hvert år.»

«Det forbudet er mer skadelig for arbeidsplassene enn det hjelper på folkehelsa.»

Les hele saken her hos Nettavisen: