Plain packaging

Ny emballasje for alle snusbokser!

Fra og med 1 juli 2018 er det bestemt at alle snusbokser skal selges i en standardisert forpakning.  
Dette vil si at alle snusbokser kommer i samme form og utseende(brun/grønn).
Produktets navn og produktnummer vil være synlig på lokket i en enkel hvit farge.


Formålet med standardiserte forpakninger

Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen unge som begynner
med tobakk.

Ved å begrense emballasjens reklameeffekt skal tobakksvarer gjøres mindre attraktive. Hensikten med
tiltaket er også å øke effekten av helseadvarslene og minimere risikoen for at pakkedesignen gir et villedende
inntrykk av helserisikoen.

Studier viser at brukerne oppfatter standardiserte tobakkspakninger som mindre attraktive enn tilsvarende
pakninger med logo/merkevaredesign (ordinære pakker). Brukerne vurderer også standardiserte pakninger til
å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal
begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste
blant oss, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB i mars 2017.

Forskning.no har tidligere omtalt mangelen på forskning rundt standardiserte forpakninger i Australia.
Artikkelen kan leses her.

https://forskning.no/2017/05/usikkert-om-reklamefrie-roykpakker-hjelper