Salgsbetingelser


1. Generelt

Snuslageret.no AS, org.nr. 816.392.802MVA  ("Snuslageret") driver nettsiden snuslageret.no ("Nettsiden"). Via Nettsiden kan du handle varer fra snuslageret.

Disse generelle vilkårene (”Vilkårene”) gjelder når du som forbruker (”Kunde”) gjør en bestilling via Nettsiden. I forbindelse med at Kunden gjennomfører et kjøp via Nettsiden, må Kunden godkjenne Vilkårene.

Ved å godta Snuslagerets Vilkår bekrefter Kunden at han / hun har fylt 18 år og at han/hun kan inngå juridisk bindende avtaler. Personer under 18 år kan ikke handle på Nettsiden. Snuslageret ønsker en bekreftelse på at du er gammel nok til å bestille tobakk ved at fødselsdato registreres ved bestilling. Bestilling gjort i en annen persons navn (forfalskning), eller bestillinger som på annen måte utsetter Snuslageret for risiko for økonomisk skade, rapporteres til politiet. Ettersom tobakk er et voksenprodukt, blir hver Kunde og bestilling også gjennomgått manuelt for maksimal sikkerhet. Ved mistanke om uregelmessigheter eller misbruk av vår tjeneste forbeholder Snuslageret seg retten til å kansellere Kundens ordre. Snuslageret tillater heller ikke bestillinger eller kjøp på Nettsiden fra personer utenfor Norges grenser. Snuslagerets ordresystem er tilpasset norske juridiske forhold, og vi vil ikke behandle bestillinger som Snuslageret oppdager at kommer fra andre land enn Norge.

Snuslageret etterstreber at informasjonen på Nettsiden alltid skal være så nøyaktig som mulig, men tar forbehold for at produkter kan være utsolgt samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettsiden, for eksempel relatert til produktbeskrivelse, innhold, feilprising og/eller feil informasjon om at et produkt er på lager. Snuslageret har rett til når som helst å rette eventuelle feil og forandre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden. Snuslageret er ikke ansvarlig for informasjon, herunder bilder, på Nettstedet som kommer fra tredjeparter.

Nettsiden eies av Snuslageret. Innholdet på Nettsiden er eid av Snuslageret eller dets lisensgiver. Innholdet er blant annet beskyttet av immaterialrettslige- og markedsrettslige regler. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopiers eller brukes uten Snuslagerets skriftlige samtykke.


2. Bestilling og avtale

For å kunne gjøre et kjøp via Nettsiden, må Kunden godta Vilkårene. Ved å godta Vilkårene forplikter Kunden seg til å overholde Vilkårene i sin helhet og bekrefter samtidig å ha mottatt informasjon om Snuslagerets behandling av personopplysninger og cookies (informasjonskapsler) i henhold til Snuslageret Personvernerklæring. Tilgjengelig her: https://www.snuslageret.no/personvern

Når Kunden fullfører en bestilling fra Snuslageret, sender Snuslageret en foreløpig ordrebekreftelse via e-post til Kunden. Denne foreløpige ordrebekreftelsen genereres automatisk av snuslageret uten manuell gjennomgang. En bindende kjøpsavtale er først inngått når Snuslageret har gitt en endelig bekreftelse på Kundens bestilling. Slik endelig bekreftelse skjer via e-post etter at Snuslageret har kontrollert Kundens alder og korrigert eventuelle feil mht. angitt pris, leveringstid etc.


3. Kundeopplysninger

Kunden må opprette en brukerkonto for å kunne handle på Snuslageret Nettside. Når Kunden registrerer sin brukerkonto, blir Kunden bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som oppgis av Kunden er nøyaktig og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feilopplysninger. Informasjon om Snuslagerets behandling av personopplysninger finnes i Snuslagerets Personvernerklæring.

Kunden forplikter seg til å sikre at ingen andre enn Kunden kan bruke Kundens innloggingsinformasjon. Kunden skal ikke gi brukernavn og passord til tredjeparter, og skal sørge for å oppbevare og håndtere brukernavn og passord på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til informasjonen. Kunden skal umiddelbart underrette Snuslageret om mistanke om uautorisert tilgang til Kundens passord. Før Kunden gir Snuslageret et slikt varsel, er Kunden ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens innloggingsinformasjon.

Hvis Snuslageret mistenker at Kunden misbruker sin brukerkonto eller sin innloggingsinformasjon eller på annen måte bryter Vilkårene, har Snuslageret rett til å utestenge Kunden. Snuslageret har også rett til å tildele Kunden nye innloggingsdetaljer.


4. Pris og betaling

Alle kjøp på Nettsiden skjer i norske kroner (NOK). Prisene inkluderer merverdiavgift og tobakksavgift, med mindre annet er oppgitt. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader, fakturatillegg etc. Slike tilleggskostnader vil presenteres som separate poster i kassen. Sluttsummen bekreftes av Snuslageret i forbindelse med den endelige bekreftelsen som sendes til Kunden, jf. punkt 2 i Vilkårene. Ved endring i avgifts- eller momsforhold eller andre forhold som Snuslageret ikke råder over, har Snuslageret rett til å justere prisen inntil dagen forut for at varene sendes til Kunden.

Kunden kan velge en av de betalingsmåtene som fremgår på Nettstedet, herunder fakturabetaling, klarna-konto og kortbetaling. Alle betalingsmåter skjer gjennom Snuslagerets partner Klarna (www.klarna.com/no/) og deres betalingsløsning Klarna Checkout. Ved å gi informasjon ved kassen aksepterer Kunden også Klarnas vilkår (link til Klarnas vilkår finner du lenger ned i dette punktet). Klarna Checkout presenterer opplysninger for Kunden så snart Kunden er identifisert. Hvilken informasjon som må oppgis for å kunne identifisere Kunden vil kunne variere ut ifra kjøpstilfelle og kunde. Hvilket betalingsalternativ som velges av Kunden vil også kunne få betydning for hvilken informasjon som kreves i Klarna Checkout. Kredittopplysninger som Klarna henter ut påvirker ikke Kundens kredittverdighet og kan ikke sees av andre som ber om kredittinformasjon, for eksempel banker. Etter at Kunden er identifisert, viser Klarna Checkout hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige. Faktura er det betalingsalternativet som er valgt som et utgangspunkt, men Kunden kan velge et av de andre alternativene dersom Kunden ønsker det. Hvilke betalingsalternativer som tilbys Kunden kan endres fra tid til annen. Kunden kan velge om bruk av Klarna Checkout skal beskyttes med en PIN-kode.

Ved fakturabetaling vil det være minimum 14 dagers betalingstid (se fullstendige Vilkår fra Klarna her)

Snuslageret forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle former for betaling, samt å endre betalingsmåte dersom den betalingsmåten Kunden har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer på kjøpstidspunktet eller Kunden ikke er godkjent for den valgte betalingsmåten.


5. Overdragelse av kjøp og transaksjoner

Alle kjøp og transaksjoner gjort gjennom nettbutikken Snuslageret.no overdras på betalingstidspunktet til Snushjem.no AS (Org.nr: 919 649 585). Snuslageret.no AS (Org.nr: 816 392 802) står allikevel som ansvarlig part overfor en hver kunde som handler gjennom nettbutikken Snuslageret.no.

Selskapsinformasjon til overdragende part:
Selskapsnavn: Snushjem.no AS
Organisasjonsnummer: 919 649 585
Selskapsadresse: Sandstuveien 70G, 0680 Oslo


6. Abonnere

Snuslageret tilbyr en mulighet for å abonnere på snus. Et abonnement kan inneholde minst 10 bokser og maksimalt 20 bokser. Kunden velger selv om de ønsker levering hver uke, hver 10. dag, annenhver uke, en gang i måneden eller annenhver måned. Kunden mottar produktet som leveres per omgående og deretter i samme intervall til kunden velger å si opp abonnementet.

Abonnementsprisene revideres årlig, men Snuslageret kan utover dette revidere sine priser med minst tretti dagers varsel til kunden, med virkning fra påfølgende periode.

På Mine sider kan kunden se når neste levering vil sendes samt endre leveringsdato og pause abonnementet. For å avslutte abonnementet behøver kunden sende en e-post til [email protected] eller ringe +47 80 02 51 74. Hvis kunden ønsker å pause eller si opp abonnementet, må kunden varsle Snuslageret senest kl. 17 hverdagen før leveringen sendes. Dersom kunden varsler Snuslageret for sent og fremdeles ønsker å kansellere leveransen, har kunden rett til å benytte seg av 14 dagers angrerett, se punkt 8 i kjøpsvilkårene.

Betaling for varene skjer på den måten kunden velger når abonnementet tegnes. De betalingsløsninger som tilbys er Klarna faktura og kortbetaling. Beløpet faktureres alternativt trekkes fra kundens registrerte debetkort i forbindelse med at hver levering av kundens abonnement fullbyrdes. Hvis kortkjøp velges initialt, men ikke kan gjennomføres ved neste forsendelse, vil kunden bli informert om at neste levering ikke kan utføres. Dersom kunden ønsker å endre betalingsmåte eller oppdatere et registrert betalingskort, er den beste framgangsmåten at kunden avslutter abonnementet og starter et nytt.

Alle leveranser innen abonnement er kostnadsfrie og skjer med Bring – pakke i postkassen / pose på døren. Hvis varen ikke får plass i kundens postkasse, vil den plasseres utenfor kundens dør dersom fraktselskapets bud anser det forsvarlig.


7. Levering og transport

Levering av Kundens varer skjer, med mindre annet er oppgitt, til den adressen Kunden har oppgitt. Normal leveringstid er 1-3 virkedager fra bekreftet bestilling. Bestillinger som er gjort før kl. 14:00 (ukedag) sendes vanligvis samme dag, mens senere bestillinger vil bli sendt påfølgende ukedag. I kassen vil ulike leveringsalternativer bli presentert, og Kunden velger selv hvilket fraktselskap Snuslageret skal benytte for den aktuelle bestillingen.

Skulle noen av de bestilte varene ha betydelig lengre leveringstid enn andre varer, forbeholder Snuslageret seg retten til å dele opp bestillingen. Kunden vil i et slikt tilfelle ikke bli belastet noen ekstra utgifter for etterfølgende leveranser.

Skulle Snuslageret av en eller annen grunn ikke ha mulighet til å levere Kundens bestilling innen oppgitt leveringstid, vil Kunden bli informert via e-post eller telefon. Kunden kan da kansellere kjøpet ved å kontakte kundeservice på epost: [email protected] eller på telefon  +47 21 40 37 21. Dersom Kunden allerede har betalt varen, vil beløpet bli returnert til kontoen som ble belastet ved kjøpstidspunktet. Kunden vil ved en leveringsforsinkelse ikke ha krav på annen kompensasjon enn tilbakebetaling av allerede betalt beløp.

Leveringskostnadene beror på hvilket fraktalternativ som er valgt, og vil presenteres for Kunden i kassen (les mer om våre fraktalternativer på https://www.snuslageret.no/levering)

Risikoen for varene blir overført til Kunden når Kunden mottar varene. Kunden forplikter seg til å undersøke varene umiddelbart etter mottak for å verifisere at det er riktige varer og at disse er mangelfrie.


8. Angrerett

Kunden har i henhold til angrerettloven rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen er 14 dager regnet fra den datoen Kunden mottok varene. Dersom Kunden har bestilt flere varer i en og samme bestilling utløper angrefristen 14 dager etter den dag Kunden mottar den siste varen. Rett til å utøve angreretten forutsetter at forsegling eller emballasje ikke er brutt etter levering. Det vil for eksempel være tale om brutt forsegling dersom den forseglede plasthylsen på en pakke med fem eller ti snusbokser er ødelagt eller fjernet.

Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten, må Kunden underrette Snuslageret på en utvetydig måte om sin beslutning om å angre kjøpet. Dette kan gjøres ved å gi beskjed om dette til Snuslageret via epost til [email protected] For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender beskjed om at Kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kunden ønsker å angre kjøpet ber snuslageret også om at Kunden kontakter Snuslageret via e-post på [email protected] eller telefon +47 21 40 37 21 for å få et returnummer (RN) og en fraktetikett.

Snuslageret vil gi gratis retur av varer dersom kunden benytter snuslagerets returordning. Kunden er ansvarlig for varens tilstand fra det tidspunktet Kunden mottok varen og til og med returforsendelsen. Varene må returneres innen 14 dager fra den dag Kunden varslet Snuslageret om at Kunden ønsket å benytte seg av angreretten.

Dersom Kunden ønsker å utøve angreretten, vil Snuslageret tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at Kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Snuslageret tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Snuslageret mottok melding om Kundens beslutning om å gå fra avtalen. Snuslageret foretar tilbakebetalingen til den kontoen som ble belastet ved kjøpet, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt mellom partene. Snuslageret kan holde tilbake tilbakebetalingen til Snuslageret har fått varene tilbake eller til Kunden har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Snuslageret har rett til å trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjon på varene dersom og i den utstrekning en slik verdireduksjons skyldes Kundens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.


9. Reklamasjon

Reklamasjonsretten omfatter varer som er mangelfulle i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Hvis det er noen feil ved varene du har mottatt eller dersom noe mangler, må du kontakte Snuslagerets kundeservice på [email protected] eller telefon +47 21 40 37 21 så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. I forbindelse med reklamasjonen må ordrenummeret og årsaken til reklamasjonen oppgis. Kunden må be om et returnummer (RN) og en fraktetikett. Forsendelser som mangler returnummer (RN), returneres til avsenderen og fraktkostnader belastes Kunden. Fraktetiketten vil være gyldig i 14 dager. Reklamasjoner som er gjort innen to måneder etter at Kunden har oppdaget feilen, anses alltid for rettidig. Kunden har 2 års reklamasjonsrett på varer som er kjøpt på Nettstedet.

Defekte varer som returneres til Snuslageret bør behandles som om de var feilfrie. Ved alle typer retur er det svært viktig at varene er pakket på en slik måte at de ikke risikerer å bli skadet.

Snuslageret står alltid for returkostnadene ved skadde eller feil varer, dvs. for godkjente reklamasjoner. Når varene det er reklamert på er returnert og Snuslageret har godkjente klagen, kompenseres Kunden. Snuslagerets ansvar er begrenset til det Kunden har betalt for varen og eventuelle returkostnader. Hvis Kunden allerede har betalt varene, og hvis partene ikke er enige om noe annet, vil tilbakebetalingen skje til kontoen som ble belastet ved kjøpet. Slike tilbakebetalinger gjøres vanligvis innen 14 dager.

Snuslageret forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom Snuslageret finner at varene ikke er mangelfulle etter gjeldende forbrukerlovgivning. I de tilfeller varene returneres grunnet reklamasjon og feil ikke kan oppdages, vil Kunden måtte betale et gebyr tilsvarende de kostnadene Snuslageret har hatt i forbindelse med administrasjon, frakt og håndtering av saken, oppad begrenset til NOK 299. Avgiften faktureres med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil det tilkomme forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Det vil også tilkomme et purregebyr på NOK 70 dersom betalingsfristen oversittes med 14 dager.


10. Linker på Nettsiden

På Nettsiden kan Snuslageret linke til andre nettsteder utenfor Snuslagerets kontroll. Snuslageret søker å sikre at Snuslageret kun linker til nettsteder som har tilsvarende personvernregler som de som fremgår av Snuslagerets Personvernerklæring. Snuslageret er imidlertid ikke ansvarlig for beskyttelse eller konfidensialitet mht. informasjon eller personopplysninger som Kunden har gitt på andre nettsteder.


11. Force Majeure

Snuslageret er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av omstendigheter som Snuslageret ikke har kontroll over, for eksempel generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret lovgivning eller forskrifter, tekniske problemer, feil ved elektrisitet- / tele- / dataforbindelser eller andre kommunikasjons feil eller feil eller forsinkelse i underleverandørtjenester på grunn av omstendigheter som nevnt. Slike omstendigheter vil innebære fritak for erstatning og andre sanksjoner. Hvis en slik situasjon oppstår skal Snuslageret informere Kunden. Hvis forholdet har vart lenger enn 2 måneder, har både Kunden og Snuslageret rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.


12. Endring av Vilkårene

Snuslageret forbeholder seg retten til å endre vilkårene til enhver tid og uten Kundens forhåndssamtykke. Enhver slik endring vil publiseres på Nettstedet. Endringer i Vilkårene er gyldig fra Kundens godkjenning av Vilkårene i forbindelse med nye kjøp (dersom endringen knytter seg til kjøp på Nettstedet), eller fra Kundens besøk på Nettstedet (dersom endringen knytter seg til bruken av Nettstedet), eller 10 dager fra Snuslageret informerte Kunden om endringene.


13. Gyldighet

Dersom en eller flere bestemmelser i disse Vilkårene strider mot gjeldende lovgivning eller dømmes som ugyldige av en domstol eller relevant tilsynsmyndighet, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i Vilkårene.


14. Overdragelse

Snuslageret har rett til, uten Kundens samtykke, helt eller delvis å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til en tredjepart.


15. Tvister

Snuslageret.no AS (Org.nr 919 649 585MVA)

Munkedamsveien 45
0250 OSLO

E-post: [email protected]

Telefon: +47 21 40 37 21

Denne erklæringen ble sist oppdatert 15.04.2021


16. Selskapsinformasjon

Snuslageret.no AS (Org.nr 919 649 585MVA)

Munkedamsveien 45
0250 OSLO

E-post: [email protected]

Telefon: +47 21 40 37 21

Denne erklæringen ble sist oppdatert 22.01.2019