Takk til alle som har signert!

Nesten 8.000 nordmenn (7.824) har signert vårt opprop, hvor vi krever at «All White» tobakksfri snus blir tillatt på det norske markedet, slik det allerede er, i for eksempel Sverige.

Les hele saken på nettavisen.no. Klikk her!

- For et engasjement! 312 sider med nesten 8000 underskrifter. Dette viser at det norske folk vil ha «All White» tobakksfris snus, sier kommunikasjonssjef Markus Lindblad i Snuslageret.

Forbudt av Helsedirektoratet
I sommer slo Helsedirektoratet fast at snus uten tobakk ikke skulle være tillatt for salg. Det er vitenskapelig bevist at røyketobakk inneholder flere giftige stoffer, og Helsedirektoratets avgjørelse vekket derfor store reaksjoner.

- Myndighetene har som mål å redusere tobakksforbruket, så klarer de kunststykket å fjerne den tobakksfrie snusen! Forstå det den som kan. Heia Norge, sier Lindblad.
 
Helsedirektoratet på sin side har avslått alle søknader om å innføre tobakksfri snus med begrunnelse at det kommer et nytt EU-direktiv trolig til sommeren neste år. Dette likte Helsedepartementet dårlig, og ba for kort tid siden Helsedirektoratet å realitetsbehandle alle de ulike søknadene om salg av tobakksfris snus på nytt, og da etter dagens, gjeldene regler.

Frp er positive til «All White» tobakksfri snus
Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, sier hun har fulgt saken tett siden Helsedirektoratet avviste søknaden om salg av All White i sommer. 

- Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet om å behandle saken på nytt fordi det har vært en behandlingsfeil. Vi i Frp dytter på og håper at saken blir ferdigbehandlet før jul, sier Bruun-Gundersen.

- Vi er veldig fornøyde med de signalene Åshild Bruun-Gundersen og Himanshu Gulati gir, at Fremskrittspartiet skal gjøre sitt for at «All White» tobakksfris snus blir tillat å selge i Norge, sier Lindblad.