Nye advarsler på snusboksene

Nye advarsler på snusboksene

I 2023 kommer det nye advarsler på snusboksene. Stadig flere kvinner snuser, og ting kan tyde på at enkelte også snuser under svangerskapet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt sier til NRK:

«Kunnskapen om konsekvensene av å snuse under svangerskap har ikke vært godt nok kjent.

Det er jo blitt hevdet at snus er så mye mindre farlig for folkehelsen, og det er riktig – men ikke i svangerskap.»

Helse og omsorgsdepartementet melder at følgende skal stå på snusboksene fremover:

«Denne tobakksvaren er helseskadelig og avhengighetsskapende» og «Denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel».

Kommunikasjonsdirektør Nils Erlimo i Swedish Match Norge, en av de største snusprodusentene i Norge, er enige i endringen og uttaler følgende til NRK:

«Når det gjelder den nye advarselsteksten rettet mot gravide, så er vi helt enige. Gravide skal ikke bruke snus»

 

Les hele saken på NRK her.