Ny rapport om e-sigaretter vekker oppsikt

Ny rapport om e-sigaretter vekker oppsikt

FHI-forsker Karl Erik Lund retter kritikk mot ny rapport om helsefarer ved bruk av e-sigaretter, og mener det hele framstår som et «politisk bestillingsverk».

Denne uken la Folkehelseinstituttet fram en ny rapport om mulige helsefarer ved elektroniske sigaretter. Rapporten, som blant annet konkluderer med att bruk kan gi flere helseskadelige effekter, har skapt stor debatt. Den utelater nemlig informasjon om risikoforskjeller mellom røyking og bruk av e-sigaretter.

Instituttet har utarbeidet rapporten på oppdrag fra av Helse- og omsorgsdepartementet – som har gitt direktiv om hva rapporten skal og ikke skal inneholde. I bestillingen fra departementet heter det blant annet at rapporten ikke skal inkludere problemstillinger som skadereduksjon eller bruk av e-sigaretter ved røykeslutt.

Utelater sammenligning med tradisjonelle sigaretter 

Karl Erik Lund, seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI), hevder resultatet er en ensidig, ubalansert rapport som svekker FHI som avsender av informasjon.

  • Rapporten framstår som et bestillingsverk fra Helse- og omsorgsdepartementet for å understøtte den politiske ledelses ønske om å innføre smaksrestriksjoner på e-juice, sier Lund til Vi.no

Man har i rapporten sammenlignet helserisikoen ved bruk av e-sigaretter mot det å ikke bruke e-sigaretter. Dette til tross for at de aller fleste brukerne av e-sigaretter i Norge, og i andre land, er tidligere røykere. Man anslår at det finns rundt 100 000 brukere av e-sigaretter i Norge, hvorav tidligere eller nåværende røykere utgjør rundt 97 prosent.

Rapportens fokus er ifølge Lund uheldig, ettersom flertallet nordmenn oppfatter forskjellen i helseskade mellom snus og sigaretter som liten i forhold til medisinske ekspertgruppers anslag:

  • FHI kunne brukt rapporten som en anledning til å korrigere misoppfatningene og dermed motivert flere røykere til et skadereduserende produktbytte.

E-sigaretter med nikotinholdig væske vil bli lovlig å selge i Norge når EUs tobakksdirektiv trer i kraft. Departementet forventer at direktivet vil innlemmes i EØS-avtalen i 2023.

Les hele artikkelen her.