Norske snusere i strupen på regjeringen

Norske snusere i strupen på regjeringen

5.000 norske snusere har talt. Ikke kødd med snusen vår. Nå oppfordres de til å til å møte mannsterke opp når folkehelsemeldingen fremlegges 31. mars.

Regjeringen kommer med folkehelsemeldingen fredag 31. mars. I diskusjonene har det kommet frem at regjeringen blant annet vurderer å innføre et livsvarig tobakksforbud for fremtidige generasjoner, samt å forby smaktilsatt snus. Det siste betyr i realiteten å forby snus.

Det har fått norske snusere til å se rødt. Nærmere 5.000 har skrevet under Snuslageret.no sin underskriftskampanje for å bevare snusen. Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, forstår godt at de norske snuserne reagerer.

- Det er på tide å sette helsefantisme til side og følge forskning. Snus og tobakk er fullstendig lovlige produkter, og da er det en uting at politikere skal kjeppjage voksne mennesker som gjør selvstendige valg, sier Hoksrud, da han fikk overrakt oppropet fra Snuslageret.no sin kommunikasjonssjef, Markus Lindblad.

Lindblad er glad for at Hoksrud står opp for de norske snuserne. Snuslageret.no har også forsøkt å nå parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (Sp), som i debatten har uttrykt at et forbud er uaktuelt for Senterpartiets del, uten hell. Vi håper på at partiet vil komme med en  uttalelse landsmøtet, som avklarer at de forstår behovet av alternative produkter for å redusere røykingen.
 

- Godt at noen tørr å stå imot galskapen

- Det er godt at noen tørr å stå imot galskapen. Snus er trolig den viktigste årsaken til at så få unge røyker i Norge og Sverige i dag. Nå vil regjeringen rive i stykker denne helsemessige politiske suksessen. Forstå det den som kan, sier Lindblad.

Han viser til VG og seniorforsker Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet som advarer mot å forby snus med smak.

Lund sa blant annet:

«Hvis man forbyr smakstilsatt snus, risikerer vi at andelen røykere går opp igjen. Og det ønsker vi ikke.»

«Vi har undersøkt ganske nøye hvem som bruker smakstilsatt snus. Til nå har det vært mer utbredt blant tidligere røykere. Smakene er en viktig ingrediens for å trekke røykere bort fra det som er livsfarlig – røyking – til det som er ikke er ufarlig, men likevel mindre farlig – snus.»

«Snusen er et avledningsprodukt for ungdom som ellers ville begynt å røyke.»

Lindblad sier Lund har helt rett og viser til Snuslageret.no sin årlige Snusrapport, som viser at godt over 50 prosent av de norske snuserne, klarte å stumpe røyken ved hjelp av snus.

- Lund har helt rett. Snus er det største prevensjonsmiddelet mot røyken, sier Lindblad.
 

- Uten snus hadde jeg nok ikke klart å slutte å røyke

De fleste av snuserne bak Snuslageret.no sin underskriftskampanje, oppgir nettopp snus som hovedårsaken til at de klarte å slutte å røyke.

«Uten snus hadde jeg nok ikke klart å slutte å røyke!! Røykfri på tredje året nå», sier blant annet en.

«Jeg var røyker i over 20 år, men når jeg stumpet røyken til fordel for snus, fikk jeg en markant økt livskvalitet, samtidig som både tannlegen og fastlegen mente det var et klokt bytte», sier en annen.

Hoksrud blir provosert av regjeringens forsøk på overformynderi.

- Jeg tror regjeringen gjør lurt i å lytte til folket, fremfor å falle for fristelsen til å overta mer makt over folks liv. Når nærmere 5 000 på et par uker har skrevet under på en underskriftskampanje mot forslagene, så viser det hvor langt på bærtur regjeringen er.  

Misnøyen er stor, sier Hoksrud.

Om forslagene om smaksforbud og generasjonsforbud på tobakk går gjennom, så mener Hoksrud at svenskene på grensa til Norge vil sprette champagnen.

- Vårt største vinmonopol ligger allerede i Strømstad, og med slik overformynders holdning til snus og tobakk, vil bare enda flere valfarte til Sverige og grensehandle. Dette er inntekter som bør bli værende i Norge, sier FrPs helsepolitiske talsperson.
 

- Møt opp på Røde Kors 31. mars

Nå oppfordrer han de norske snuserne til å møte mannsterke opp når folkehelsemeldingen legges frem fredag 31. mars klokken 12.30 i lokalene til Røde Kors i Hausmanns gate 5 i Oslo.

- Det er kanskje nå på tide og oppfordre alle som snuser til å møte opp på fremleggelsen av folkehelsemeldingen. Jeg håper i hvert fall at det er noen snusfornuftige folk hjemme i politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet som kan stanse denne galskapen, sier Hoksrud.

Meld din interesse for å delta under lanseringen av Folkehelsemeldingen her. Det vil også være mulighet til å følge presentasjonen digitalt.