Norge nærmer seg første røykfrie generasjon

Norge nærmer seg første røykfrie generasjon

Denne uken la Statistisk Sentralbyrå fram nye tall som viser hvor mange som daglig bruker tobakk. I aldersgruppen 16-24 år er det nå kun én prosent som røyker daglig.

Tobakksmarkedet har endret seg betydelig de siste ti årene. Omfanget av røyking synker, mens bruken av snus øker. På ti år har andelen unge dagligrøykere blitt redusert fra 12 til 1 prosent. Under samme tid har andelen som snuser daglig nesten doblet seg, ifølge SSB.

Stor gevinst for folkehelsen 

Etter flere år med færre dagligrøykere tyder mye på at trenden flater ut. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, mener utviklingen er veldig positiv. Til NRK forteller han at røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsen, og at hver annen røyker dør tidligere på grunn av røykerelatert sykdom. I Norge har det utgjort cirka 5000-6000 mennesker i året.

  • Det at vi nå ser konturene av en røykfri generasjon, vil på sikt bety en enorm gevinst for folkehelsen, sier Lund til NRK.

Kommunikasjonssjef i Snuslageret, Markus Lindblad, mener den rekordlave ungdomsrøykingen i Norge er grunn til å feire:

  • Det er et ufravikelig faktum at mindre skadelige produkter spiller en rolle i den positive utviklingen. Dette er gode nyheter som bør trekkes frem som en avgjørende suksess for folkehelsen. Fortsetter vi å arbeide for å skape insentiv for å stumpe røyken, også for den eldre generasjonen, så øyner vi mer enn en røykfri generasjon – en røykfri fremtid.