Hvordan vår alderskontroll fungerer: Innsikt i forkant av Stortingets høring

Hvordan vår alderskontroll fungerer: Innsikt i forkant av Stortingets høring

25. april gjennomfører Stortingets helse- og omsorgskomité en høring om «Folkehelsemeldingen - Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller.» Vi har levert en skriftlig uttalelse med våre meninger og fakta om alderskontroll på internett.

Siden Stortinget kun publiserer skriftlige meninger fra de aktørene som er invitert til høringen, har vi valgt å publisere vår mening i sin helhet her:

Rundt 20 prosent av Norges snusere kjøper snusen hos oss

Og nå blir det slutt, hvis regjeringen får det som de vil!

Rundt 15 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år sier at de bruker snus daglig, tilsvarende rundt 680.000 personer. I løpet av de siste tolv månedene har vi – Snushjem.no og Snuslageret.no – hatt 152.000 unike kunder. Det betyr at i overkant av 22 prosent av Norges snusere har kjøpt snus hos oss.

I løpet av samme tolvmåneders periode har vi hatt cirka 775.000 bestillinger, som alle har blitt aldersverifisert. De siste tolv månedene har vi dermed gjennomført 775.000 alderskontroller, 775.000!

Vår alderskontroll
Omtrent 0,4 prosent av bestillingene blir avslått og stoppet på grunn av for ung alder, noe som betyr at vi har avslått 3.100 forsøk de siste 12 månedene. Vi har kun mottatt to klager på at våre produkter er mottatt av mindreårige, noe som tilsvarer 0,00258 promille av våre bestillinger.

Det siste året har vi gjort flere tiltak for å bedre alderskontrollen. I løpet av året byttet vi leverandør av vår betalingsløsning (Avarda) og introduserte en egenutviklet aldersverifisering sammen med dem. Ved kjøp med kort og Vipps verifiseres nå alder ved hjelp av BankID. Fakturakjøp kontrolleres mot personnummer, da Avarda kun tilbyr fakturakjøp til personer som er myndige.

Alderskontroll i fysiske butikker
Hvordan ser salget og etterlevelsen av aldersverifiseringen ut i fysiske butikker?

Det er ikke presentert tilsvarende statistikk vedrørende handel i fysiske butikker eller kjøp fra aktører i utlandet. Det er derfor klart for oss at forslaget er basert på spekulasjoner og antagelser, snarere enn fakta.

Det er grunn til å stille spørsmål ved handelen i fysiske butikker og etterlevelsen av reglene om aldersverifisering i lys av at det er en manuell prosess, som ikke involverer BankID.

I lys av det ovenstående finner vi det vanskelig å forstå hvorfor en virksomhet som kan garantere 100 prosent aldersverifisering, skal legges ned, men ikke virksomheter som ikke kan gi slike garantier. I stedet for å legge ned handelen som fungerer, bør kontrollen med de fysiske butikkene styrkes.

Unges økonomiske forutsetninger og kjøpsatferd kan brukes for å unngå nyrekruttering
Kun 1,8 prosent av kundene våre er 18 år. Samtidig vet vi at ungdom som begynner med snus, bestiller mindre kvanta, d.v.s. enkeltdoser. Derfor kan et aktuelt tiltak være å innføre minsteordrekrav på nett, da de økonomiske forutsetningene for å handle større kvanta innenfor de yngre aldersgruppene er dårligere. Minimum bestillingskrav kan for eksempel settes til ti eller 20 bokser per bestilling.

Utenlandske aktører
Ved å utelukke seriøse norske nettaktører, kan det antas at useriøse utenlandske aktører vil øke sin markedsandel i Norge, særlig blant de unge. Dette er aktører som i mye mindre grad fokuserer på en sikker aldersverifisering, og trolig ikke vil stanse sin virksomhet, dersom forslaget blir en realitet. Problemet illustreres gjennom Nettavisens avsløringer om elektroniske sigaretter, hvor forbudte produkter selges til unge nordmenn. For effektivt å styrke kontrollen bør det innføres krav om lisensiering av nettbutikker.

Skille mellom nettsalg og sosiale medier
Nettsalg er ikke sosiale medier. Vi driver ingen nettmarkedsføring.

Den ulovlige handelen mellom privatpersoner
Ikke-kommersielle aktørers salg av tobakksvarer bør kriminaliseres. Dette med sikte på å redusere den ulovlige handelen fra en voksen privatperson, til en mindreårig privatperson. Dette er noe som nå også vurderes i Sverige.

Sammendrag
• Alle våre kunder er – og blir – alderssjekket.

• I stedet for å legge ned handelen som fungerer, bør kontrollen med de fysiske butikkene styrkes.

• Forslaget nevner at prispress bidrar til økt forbruk. Vi vet at unge generelt har dårligere råd, og ved å innføre et minimum bestillingskrav på ti eller 20 bokser per bestilling på nettet, vil man utelukke mange unge.

• Styrke kontrollen med netthandlere ved å innføre et lisenskrav.

• Skill mellom salg på nett og sosiale medier. Vi driver ingen nettmarkedsføring.

• Kriminaliser ulovlig handel mellom privatpersoner.

 

Markus Lindblad

Snushjem.no AS”