Høyere avgiftsøkning på snus enn sigaretter ved årsskiftet

Høyere avgiftsøkning på snus enn sigaretter ved årsskiftet

I høst skrev Snus News om regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 og ambisjonen om å heve avgiften på snus og andre nikotinprodukter. Den observante bemerket imidlertid at regjeringen foreslo en høyere prosentvis avgiftsøkning på snus enn på sigaretter. Stortinget syntes åpenbart at det var bra. Det synes ikke Snuslagerets kommunikasjonssjef, Markus Lindblad.

Den 13. desember vedtok Stortinget saken. Ved årsskiftet økes avgiften på snus fra 0,9 kroner per gram til 0,93 kroner per gram. Det betyr at avgiften på snus økes med 3,3 prosent. Inneholder en boks 16,8 gram snus, blir den derfor skattlagt, hvis du bare regner med snusavgiften, med 15,62 kroner.

Det kan virke som en beskjeden økning, men da bør du huske på at avgiften allerede er høy, spesielt i forhold til Sverige. Etter årsskiftet betaler svenskene 508 svenske kroner per kilo i snusavgift, og vi betaler nesten det dobbelte, 930 norske kroner per kilo.

At avgiften er lavere på snus i Sverige er noe som har blitt bemerket mange ganger. Noe som imidlertid ikke har fått samme oppmerksomhet i debatten, er at både regjeringen og Stortinget er enige om at avgiftsøkningen på snus skal være høyere enn for sigaretter. Avgiften på sigaretter økes med 2,7 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn avgiftsøkningen på snus.

Det er en prosentvis forskjell, men Markus Lindblad, kommunikasjonssjef i Snuslageret, mener det gir feil signaler til alle som bruker snus som et alternativ til sigaretter, eller røykere som tenker å gå den veien og gi seg selv sjansen til en bedre helse ved å prøve å slutte å røyke.

«En studie utført av Karl Erik Lund og Thord Finne Vedøy viser at oppfatningen av den relative risikoen mellom snus og sigaretter er inkonsistent med estimatene gjort av medisinske ekspertkomiteer, som vurderer den samlede helserisikoen ved bruk av snus som liten, sammenlignet med risiko ved røyking. Ifølge studien anslår nordmenn helseskadene ved snusbruk til å være rundt 80 prosent av helseskadene fra sigaretter. Det stemmer jo ikke, men avgjørelser som dette risikerer å sementere uriktige forestillinger», sier Markus Lindblad.