Slik snuser man i Trøndelag

Toppliste smak

 

 

     

 

Smak

Markedsandel

Norge

 

Mint

47%

44%

 

Tradisjonell

38%

41%

 

Lakris

6%

5%

 

     

 

Toppliste format

 

 

     

 

Format

Markedsandel

Norge

 

Slim

61%

64%

 

Large

26%

26%

 

Løs

8%

4%

 

     

 

Toppliste styrke

 

 

     

 

Styrke

Markedsandel

Norge

 

Normal

38%

39%

 

Extra Strong

37%

35%

 

Strong

13%

14%

 

 

 

 

 

Hvor ofte bruker du Snus?

Trøndelag

Norge

Bruker regelmessig

94%

93%

Bruker av og til

3%

2%

Bruker ikke

2%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

1%

2%

           

 

Bruken av nikotinporsjoner øker og over halvparten av snuserne i Trøndelag snuser nå nikotinporsjoner regelmessig. Det er imidlertid noe mindre enn i Norge generelt.
 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Trøndelag

Norge

Bruker regelmessig

54%

61%

Bruker av og til

13%

11%

Bruker ikke

30%

24%

Har brukt tidligere, men sluttet

3%

4%

 

I Trøndelag er det relativt mange snusere som har brukt snus i lang tid. En fjerdedel har brukt snus i over 20 år, mot landsgjennomsnittet på kun 15 prosent.
 

Hvor lenge har du snust?

Trøndelag

Norge

Mindre enn ett år

3%

3%

1-5 år

22%

29%

6-10 år

26%

27%

11-20 år

24%

26%

Mer enn 20 år

25%

15%

 

Den typiske snuseren bruker mellom 3-4 bokser i uken.
 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Trøndelag

Norge

Mindre enn en boks i uken

3%

3%

1-2 bokser i uken

28%

26%

3-4 bokser i uken

40%

41%

5 eller fler bokser i uken

29%

30%

 

Pris og smak er viktigst når snusere i Trøndelag velger type produkt. Prisen er enda viktigere for snusere i fylket enn i Norge generelt.
 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Trøndelag

Norge

Pris

60%

52%

Smak

67%

71%

Merke

38%

34%

Porsjonsstørrelse

35%

38%

Nikotinnivå

38%

46%

Fuktighetsnivå

13%

18%

 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Trøndelag

Norge

Attraktiv pris

55%

48%

Spennende utradisjonell smak

25%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

44%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

20%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

8%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

28%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

21%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

3%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

31%

31%

 

Over halvparten av snuserne i Trøndelag bruker kun én sort/merke – flere sammenlignet med landsgjennomsnittet.
 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Trøndelag

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

54%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

27%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

15%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

4%

2%

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Trøndelag

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

52%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

18%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

17%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

3%

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

6%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

23%

30%

 

Mint har den høyeste markedsandelen i Trøndelag, men når snusere blir spurt om førstehåndsvalget, havner tradisjonell tobakkssmak på topp. Av de mer uvanlige smakene velges frukt før lakris, selv om det selges flere porsjoner med lakrissmak.
 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser?

Trøndelag

Norge

Mint

34%

38%

Frukt

6%

6%

Sitrus

5%

2%

Bær

6%

5%

Kaffe

1%

1%

Lakris

5%

8%

Tradisjonell / tobakk

43%

40%

 

Nær halvparten av snuserne i Trøndelag begynte å bruke snus for å slutte å røyke. Dette er imidlertid noe færre enn i Norge som helhet.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Trøndelag

Norge

For å slutte å røyke

44%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

25%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

23%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

 

0%

Husker ikke

14%

15%

 

... og de som har sluttet å røyke har det bedre nå.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Trøndelag

Norge

Mye bedre

50%

55%

Bedre

36%

36%

Uforandret

13%

9%

Dårligere

2%

1%

 

At snus ikke påvirker andre er den største enkeltfordelen med produktet sammenlignet øvrige nikotinprodukter, oppgir snuserne selv. Tre fjerdedeler i Trøndelag opplever dette som en av hovedfordelene.
 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Trøndelag

Norge

Det føles mindre helseskadelig

50%

59%

Det misfarger ikke

13%

13%

Det smaker/oppleves bedre

35%

39%

Det gir bedre nikotinkick

8%

13%

Det er billigere

28%

27%

Det påvirker ikke andre

73%

76%

Det er mer diskré

51%

51%

 

På en skala fra 1 til 10, hvor sigaretter ligger på 100, hvor skadelig anser du at følgende produkter er?

 

Trøndelag

Norge

Nikotinporsjoner

4,4

4,3

Snus

4,8

4,6

Skråtobakk

5,7

5,6

Vape / E-sigaretter

5,8

6,2

 

Den største enkeltårsaken til å bruke nikotinporsjoner i Trøndelag er at det ikke misfarger tennene.
 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Trøndelag

Norge

Det føles mindre helseskadelig

22%

23%

Det føles mer fresht

36%

39%

Det misfarger ikke tennene

60%

54%

Det smaker/oppleves bedre

42%

47%

Det gir bedre nikotinkick

11%

13%

Det koster mindre

7%

6%

De har tiltalende markedsføring

1%

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

27%

17%

Det er mer diskré

30%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

15%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

6%

8%

 

Også nikotinporsjoner brukes i stor grad for å slutte å røyke. I Trøndelag skjer dette i like stor grad som i resten av landet.
 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Trøndelag

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

43%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

8%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

21%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

29%

26%

 

En fordel med bruk av snus og nikotinporsjoner for den enkelte er også at det sosiale stigmaet er lavere enn for røyking. Snus blir av de aller fleste sett på som sosialt akseptert i Trøndelag, mens den sosiale aksepten for røyking er lav.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

 

0%

2

1%

2%

3

12%

13%

4

32%

33%

5: Helt akseptert

55%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

43%

37%

2

33%

41%

3

18%

14%

4

4%

4%

5: Helt akseptert

1%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

29%

28%

2

33%

34%

3

24%

23%

4

7%

9%

5: Helt akseptert

7%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

3%

2%

2

1%

3%

3

14%

13%

4

28%

31%

5: Helt akseptert

53%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

13%

10%

2

24%

24%

3

30%

35%

4

22%

18%

5: Helt akseptert

11%

12%

 

Dessverre oppgir snusere i Trøndelag at de ikke føler seg lyttet til av politikere og beslutningstakere.

 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Trøndelag

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

45%

42%

2

20%

25%

3

32%

29%

4

1%

3%

5= Ja, på alle måter

1%

1%

 

Tre av ti nettforbrukere i Trøndelag kjøper all sin snus på nett, nesten som i Norge generelt.
 

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Trøndelag

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

 

Like mange nettforbrukere i Trøndelag som i Norge generelt – hver sjette – planlegger å øke netthandelskjøpene under det kommende året. Færre i Trøndelag enn i andre deler av landet planlegger å redusere innkjøpene på nett.
 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Trøndelag

Norge

Øke

16%

16%

Forbli det samme

76%

73%

Avta

8%

11%

Skrevet av Redaksjonen