Sliik snuser man i Møre og Romsdal

Toppliste smak

 
     

Smak

Markedsandel

Riket

Mint

47%

44%

Tradisjonell

36%

41%

Lakris

6%

5%

     

Toppliste format

 
     

Format

Markedsandel

Riket

Slim

65%

64%

Large

26%

26%

Løs

4%

4%

     

Toppliste styrke

 
     

Styrke

Markedsandel

Riket

Extra Strong

37%

35%

Normal

36%

39%

Strong

15%

14%

 

Hvor ofte bruker du Snus?

Møre og Romsdal

Norge

Bruker regelmessig

98%

93%

Bruker av og til

2%

2%

Bruker ikke

0%

3%

Har brukt tidligere, men sluttet

0%

2%

 

I Møre og Romsdal bruker 70 prosent av snuserne nikotinporsjoner jevnlig, mot 61 prosent i landet som helhet.
 

Hvor ofte bruker du All-white / Nikotinporsjoner / "Helhvit snus"?

Møre og Romsdal

Norge

Bruker regelmessig

70%

61%

Bruker av og til

5%

11%

Bruker ikke

21%

24%

Har brukt tidligere, men sluttet

4%

4%

 

I Møre og Romsdal er det relativt mange som har brukt snus i 1-5 år, 41 prosent, mot landsgjennomsnittet på 29 prosent.
 

Hvor lenge har du snust?

Møre og Romsdal

Norge

Mindre enn ett år

 

3%

1-5 år

41%

29%

6-10 år

20%

27%

11-20 år

23%

26%

Mer enn 20 år

16%

15%

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Møre og Romsdal

Norge

Mindre enn en boks i uken

4%

3%

1-2 bokser i uken

30%

26%

3-4 bokser i uken

38%

41%

5 eller fler bokser i uken

29%

30%

 

Smak er den viktigste faktoren når snusbrukerne i Møre og Romsdal velger snustype.
 

Når det kommer til nikotinporsjoner, hva er de tre viktigste faktorene du vurderer for kjøpet?

Møre og Romsdal

Norge

Pris

45%

52%

Smak

73%

71%

Merke

29%

34%

Porsjonsstørrelse

52%

38%

Nikotinnivå

46%

46%

Fuktighetsnivå

25%

18%

 

Pris og nye smaker i sortimentet får snuserne i Møre og Romsdal til å prøve noe nytt. Markedsføringen i seg selv anses ikke å være særlig viktig.
 

Hva ville få deg til å prøve et nytt produkt?

Møre og Romsdal

Norge

Attraktiv pris

45%

48%

Spennende utradisjonell smak

14%

23%

Et nytt produkt innenfor min favorittsmak

34%

43%

Et nytt produkt innenfor favorittmerket mitt

23%

23%

Et produkt innenfor en ny merkevare

2%

8%

Et nytt produkt innenfor mitt foretrukne nikotinnivå

29%

36%

Et nytt produkt innenfor min foretrukne porsjonsstørrelse

29%

24%

Attraktiv kommunikasjon/markedsføring

4%

3%

Jeg tester sjelden nye produkter

34%

31%

 

I Møre og Romsdal er snusere lojale mot favorittmerket sitt - 64 prosent bruker kun ett merke, mot landsgjennomsnittet på 50 prosent.
 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Møre og Romsdal

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

64%

50%

Ja, opp til to typer eller merker

29%

33%

Ja, 3-5 typer eller merker

5%

15%

Ja, fler enn 5 andre typer eller merker

2%

2%

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Møre og Romsdal

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

55%

49%

Jeg har ulike behov ulike tider av året

20%

18%

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

5%

14%

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

 

3%

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

20%

7%

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

40%

30%

 

Hvilken smak foretrekker du når du snuser?

Møre og Romsdal

Norge

Mint

36%

38%

Frukt

4%

6%

Sitrus

4%

2%

Bær

5%

5%

Kaffe

2%

1%

Lakris

11%

8%

Tradisjonell / tobakk

36%

40%

 

Nesten halvparten av snuserne i Møre og Romsdal begynte å bruke snus som en måte å slutte å røyke på.
 

Hvorfor begynte du å snuse?

Møre og Romsdal

Norge

For å slutte å røyke

46%

48%

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

13%

21%

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

23%

21%

Jeg syntes markedsføringen var tiltalende

2%

0%

Husker ikke

21%

15%

 

Mange føler seg også mye bedre etter å ha sluttet å røyke.
 

Du svarte at du begynte å snuse fordi du sluttet å røyke, hvordan har du det etter du byttet?

Møre og Romsdal

Norge

Mye bedre

62%

55%

Bedre

31%

36%

Uforandret

8%

9%

Dårligere

 

1%

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Møre og Romsdal

Norge

Det føles mindre helseskadelig

52%

59%

Det misfarger ikke

16%

13%

Det smaker/oppleves bedre

36%

39%

Det gir bedre nikotinkick

9%

13%

Det er billigere

11%

27%

Det påvirker ikke andre

73%

76%

Det er mer diskré

52%

51%

 

I Møre og Romsdal, og i Norge generelt, oppleves snus- og nikotinporsjoner som omtrent halvparten så farlig som sigaretter.
 

På en skala fra 1 til 10, hvor sigaretter ligger på 100, hvor skadelig anser du at følgende produkter er?

 

Møre og Romsdal

Norge

Nikotinporsjoner

4,3

4,3

Snus

4,4

4,6

Skråtobakk

5,1

5,6

Vape / E-sigaretter

6,2

6,2

 

Hva er grunnen til at du bruker all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"?

Møre og Romsdal

Norge

Det føles mindre helseskadelig

19%

23%

Det føles mer fresht

36%

39%

Det misfarger ikke tennene

52%

54%

Det smaker/oppleves bedre

43%

47%

Det gir bedre nikotinkick

19%

13%

Det koster mindre

7%

6%

De har tiltalende markedsføring

 

1%

Det misfarger ikke om man sovner med de i

10%

17%

Det er mer diskré

36%

26%

Det hjelper med å ikke røyke

14%

17%

De misfarger ikke klærne/bukselommen

10%

8%

 

Da du begynte å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus", hvilket av følgende utsagn stemte best for deg?

Møre og Romsdal

Norge

Det var en måte å slutte å røyke på

41%

43%

Det kom i tillegg til å fortsette med sigaretter

7%

7%

Det var en måte å slutte med vanlige tobakksprodukter utover sigaretter

18%

24%

Det var mitt første nikotin- og tobakksprodukt

34%

26%

 

De fleste anser bruk av snus og nikotinporsjoner som betydelig mer sosialt akseptert sammenlignet med røyking og bruk av skråtobakk.
 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å snuse?

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

 

0%

2

7%

2%

3

13%

13%

4

36%

33%

5: Helt akseptert

45%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å røyke?

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

46%

37%

2

34%

41%

3

14%

14%

4

4%

4%

5: Helt akseptert

2%

4%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke skråtobakk?

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

29%

28%

2

29%

34%

3

25%

23%

4

13%

9%

5: Helt akseptert

5%

7%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke all-white / nikotinporsjoner / "helhvit snus"

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

 

2%

2

4%

3%

3

14%

13%

4

36%

31%

5: Helt akseptert

46%

51%

 

Hvor sosialt akseptert opplever du det er å bruke vape / E-sigaretter

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

14%

10%

2

13%

24%

3

48%

35%

4

16%

18%

5: Helt akseptert

9%

12%

 

Opplever du at beslutningstakere, politikere og myndigheter forstår og lytter til deg som snuser?

Møre og Romsdal

Norge

1= Nei, ikke i det hele tatt

38%

42%

2

29%

25%

3

30%

29%

4

4%

3%

5= Ja, på alle måter

 

1%

 

Nesten tre av ti nettforbrukere i Møre og Romsdal kjøper all sin snus på nett, omtrent som i Norge generelt.
 

Hvor stor andel av tobakk- og nikotinproduktene dine kjøper du på nettet?

Møre og Romsdal

Norge

0%-50%

31%

30%

60%-70%

8%

8%

80%-90%

32%

32%

100%

29%

30%

 

Hvordan forventer du at dette vil endre seg om et år?

Møre og Romsdal

Norge

Øke

18%

16%

Forbli det samme

73%

73%

Avta

9%

11%

Skrevet av Redaksjonen