Definisjon og egenskaper

Tobakksplanten er en plante innen tobakksslekten, og bladene brukes til å produsere forskjellige tobakksprodukter, inkludert snus. 

  • Tobakksplanten kan bli opp til 2 meter høy og danner store blader med en karakteristisk lukt. 

  • Blomstene er små og hvite og vokser i klaser. 

  • Tobakksplanten er en følsom plante som krever nøye stell for å trives og produsere et høykvalitativt tobakksprodukt. 

Historie

Tobakksplanten antas å ha sin opprinnelse i Amerika, og Columbus var den første europeeren som fikk kjennskap til tobakken og hvordan den ble brukt. Dette etter at han mottok gaver fra  innfødte som satte stor pris på tobakksplanten. Tobakk har blitt brukt i mange kulturer og har  hatt en betydelig rolle i mange seremonier, som en åndelig seremoniell praksis og  medisinsk behandling. Fra indianerstammer i Nord-Amerika til det gamle mayafolket i Mellom-Amerika. På 1500-tallet ble tobakk introdusert til Europa og ble raskt en populær handelsvare og konsumvare. 

Bruk og dyrking

Tobakksplanten brukes hovedsakelig for å produsere tobakksprodukter som sigarer eller snus. 
For å lage snus må tobakksbladene først tørkes og deretter males til et fint pulver. 
Deretter blandes tobakkspulveret med forskjellige ingredienser og bindemidler, og formes til små porsjoner som plasseres under leppen. 

Det finnes imidlertid også bruk av blomstertobakk som er en nyttig plante som blomstrer 
hele sommeren. Blomstertobakk passer godt i samplanting og i bed. Den trives i 
næringsrik jord og er næringskrevende hvis den skal blomstre rikelig og lenge. 

  1. Tobakksplanten krever et varmt og fuktig miljø for å kunne vokse. Den trives i områder med høy luftfuktighet og temperaturer mellom 20-30 grader celsius. 

  2. For å dyrke tobakksplanten kreves det en godt forberedt jord med god drenering. Jorden bør være næringsrik og ha en pH-verdi på mellom 5,5-6,5. 

  3. Tobakksplanten kan dyrkes fra frø eller planter og trenger regelmessig vanning og gjødsling for å vokse og utvikle seg ordentlig. 

Sammensetning og kjemi

Tobakksplantens kjemiske sammensetning er ganske kompleks og inneholder over 70 forskjellige alkaloider, inkludert nikotin. Nikotin er den mest kjente alkaloiden i tobakk og er et stimulerende og avhengighetsskapende stoff. I planter fungerer nikotinet som et gift mot skadedyr for å beskytte planten. Tobakksplantens sammensetning kan påvirkes av mange faktorer, inkludert dyrkingsmiljø, høstetidspunkt og bearbeiding. 

Sammendrag

Tobakksplanten er en viktig landbruksprodukt som har blitt brukt til tobakksproduksjon i lang tid. Ved å ta godt vare på planten, kan man produsere tobakk av høy kvalitet som kan brukes til å lage snus og andre tobakksprodukter. 


Skrevet av Redaksjonen