Vestland - Snusrapporten 2021

Vestland - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Vestland fylke

Det er fler nye snusere i Vestland sammenlignet med resten av landet. Det er også flere storforbrukere av snus i fylket.

Det er fler nye snusere i Vestland sammenlignet med resten av landet.

 

Hvor lenge har du snust?

Vestland

Norge

Mindre enn et år

4 %

1 %

1 - 5 år

30 %

27 %

6 - 10 år

33 %

27 %

11 - 20 år

26 %

29 %

Mer enn 20 år

7 %

16 %

 

I Vestland er det flere storforbrukere av snus sammenlignet med landsgjennomsnittet.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Vestland

Norge

Mindre enn en boks i uken

0 %

2 %

1-2 bokser i uken

22 %

22 %

3-4 bokser i uken

37 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

41 %

36 %

 

Den vanligste årsaken til at man begynner å snuse i Vestland er at man ønsker å stumpe røyken.

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Vestland

Norge

For å slutte å røyke

57 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

13 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

11 %

15 %

Husker ikke

13 %

14 %

 

De fleste i Vestland snuser kun en type snus.

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Vestland

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

61%

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

30 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

2 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

7 %

3 %

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Vestland

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

50 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

17 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

6 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

0 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

28 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

0 %

3 %

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Vestland

Norge

Det føles mindre helseskadelig

59 %

56 %

Det misfarger ikke

7 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

34 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

10 %

12 %

Det er billigere

31 %

21 %

Det påvirker ikke andre

76 %

74 %

Det er mer diskre

48 %

45 %

 

I Vestland er man mindre opptatt av at snus inneholder tobakk enn ellers i landet.

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Vestland

Norge

Ja, det er viktig

41 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

50 %

35 %

Vet ikke

9 %

20 %

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Vestland

Norge

Mye bedre

50 %

59 %

Bedre

38 %

31 %

Uforandret

12 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

24 %

26 %

2

24 %

37 %

3

37 %

24 %

4

4 %

7 %

5: Helt akseptert

11 %

7 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Vestland

Norge

1: Ikke akseptert

2 %

2 %

2

7 %

4 %

3

17 %

13 %

4

33 %

35 %

5: Helt akseptert

41 %

46 %

 

I Vestland har ikke snusvanene blitt påvirket av Covid-19 pandemien i like stor grad som ellers i landet.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Vestland

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

41 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

2 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

7 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

22 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

0 %

2 %

Nei

50 %

44 %

 

I Vestland er det mindre vanlig å ha handlet snus i Sverige.

 

Har du handlet snus eller helhvit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Vestland

Norge

Nei

63 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

24 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

13 %

43 %