Vestfold og Telemark - Snusrapporten 2021

Vestfold og Telemark - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark blir man oftere snuser for å slutte å røyke. Det er også færre storforbrukere av snus i fylket.

I fylket er det vanligst å ha snus i mellom 6 til 10 år.

 

Hvor lenge har du snust?

Vestfold og Telemark

Norge

Mindre enn ett år

0 %

1 %

1-5 år

29 %

27 %

6-10 år

44 %

27 %

11-20 år

9 %

29 %

Mer enn 20 år

18 %

16 %

 

I Vestfold og Telemark er det færre storforbrukere av snus sammenlignet med landsgjennomsnittet.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Vestfold og Telemark

Norge

Mindre enn en boks i uken

0 %

2 %

1-2 bokser i uken

20 %

22 %

3-4 bokser i uken

56 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

24 %

36 %

 

Fler i Vestfold og Telemark begynte å snuse for å slutte å røyke enn ellers i landet.

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Vestfold og Telemark

Norge

For å slutte å røyke

64 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

16 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

4 %

15 %

Husker ikke

13 %

14 %

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Vestfold og Telemark

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

58 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

33 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

7 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

2 %

3 %

 

De som snuser flere ulike sorter i fylket liker å teste nytt.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Vestfold og Telemark

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

68 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

5 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

11 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

11 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

21 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

0 %

3 %

 

I Vestfold og Telemark anser man at den fremste fordelen med snus er at det ikke påvirker andre. At det føles mindre helseskadelig oppgis også frekvent som fordel.

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Vestfold og Telemark

Norge

Det føles mindre helseskadelig

76 %

56 %

Det misfarger ikke

17 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

52 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

10 %

12 %

Det er billigere

21 %

21 %

Det påvirker ikke andre

90 %

74 %

Det er mer diskre

55 %

45 %

 

Snusere i fylket synes det er mindre viktig at snus inneholder tobakk sammenlignet med ellers i landet.

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Vestfold og Telemark

Norge

Ja, det er viktig

40 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

44 %

35 %

Vet ikke

16 %

20 %

 

Man har godt av å slutte å røyke, noe som merkes i Vestfold og Telemark.

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Vestfold og Telemark

Norge

Mye bedre

62 %

59 %

Bedre

28 %

31 %

Uforandret

10 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

24 %

26 %

2

44 %

37 %

3

20 %

24 %

4

4 %

7 %

5: Helt akseptert

7 %

7 %

 

De fleste snuserne i fylket opplever snus som sosialt akseptert.

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Vestfold og Telemark

Norge

1: Ikke akseptert

2 %

2 %

2

0 %

4 %

3

18 %

13 %

4

36 %

35 %

5: Helt akseptert

44 %

46 %

 

Snusere i Vestfold og Telemark har handlet mer på nett under pandemien sammenlignet med landets gjennomsnitt.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Vestfold og Telemark

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

58 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

2 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

9 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

20 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

2 %

2 %

Nei

36 %

44 %

 

Fler snusere i Vestfold og Telemark grensehandlet sammenlignet med landets gjennomsnitt. 

Har du handlet snus eller helhvit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Vestfold og Telemark

Norge

Nei

20 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

24 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

56 %

43 %

 

For at innbyggere i Vestfold og Telemark skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 57 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Vestfold og Telemark

Norge

NOK:

57,-

51,-