Troms og Finnmark - Snusrapporten 2021

Troms og Finnmark - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark er det flere nye snusere sammenlignet med ellers i landet. Det er også færre som har kjøp mer online under Covid-19 pandemien.

Det er flere nye snusere i Troms og Finnmark sammenlignet landsgjennomsnittet.

Hvor lenge har du snust?

Troms og Finnmark

Norge

Mindre enn et år

5 %

1 %

1 - 5 år

23 %

27 %

6 - 10 år

26 %

27 %

11 - 20 år

28 %

29 %

Mer enn 20 år

19 %

16 %

 

Det er færre storforbrukere av snus i fylket enn ellers i landet.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Troms og Finnmark

Norge

Mindre enn en boks i uken

0 %

2 %

1-2 bokser i uken

35 %

22 %

3-4 bokser i uken

42 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

23 %

36 %

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Troms og Finnmark

Norge

For å slutte å røyke

47 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

16 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

12 %

15 %

Husker ikke

19 %

14 %

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Troms og Finnmark

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

47 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

44 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

5 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

5 %

3 %

 

Snusere i fylket som bytter merke gjør det oftere fordi de er interessert i å teste nytt. Tilgjengelighet er også sjeldnere et problem.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Troms og Finnmark

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

74 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

13 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

13 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

4 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

9 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

0 %

3 %

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Troms og Finnmark

Norge

Det føles mindre helseskadelig

54 %

56 %

Det misfarger ikke

3 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

37 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

9 %

12 %

Det er billigere

11 %

21 %

Det påvirker ikke andre

71 %

74 %

Det er mer diskre

31 %

45 %

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Troms og Finnmark

Norge

Ja, det er viktig

53 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

40 %

35 %

Vet ikke

7 %

20 %

 

I Troms og Finnmark har man det oftere mye bedre etter å ha stumpet røyken til fordel for snus.

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Troms og Finnmark

Norge

Mye bedre

65 %

59 %

Bedre

25 %

31 %

Uforandret

10 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

21 %

26 %

2

33 %

37 %

3

23 %

24 %

4

14 %

7 %

5: Helt akseptert

9 %

7 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Troms og Finnmark

Norge

1: Ikke akseptert

0 %

2 %

2

2 %

4 %

3

12 %

13 %

4

42 %

35 %

5: Helt akseptert

44 %

46 %

 

Det er færre som har kjøpt mer online under Covid-19 pandemien i Troms og Finnmark, sammenlignet med ellers i landet.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Troms og Finnmark

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

40 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

5 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

0 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

16 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

2 %

2 %

Nei

53 %

44 %

 

Snusere i fylket grensehandler ikke i like stor grad som landsgjennomsnittet, men man kjøper gjerne med seg om man først er der.

Har du handlet snus eller helvhit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Troms og Finnmark

Norge

Nei

47 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

28 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

26 %

43 %

 

For at innbyggere i Troms og Finnmark skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 54 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Troms og Finnmark

Norge

NOK:

54,-

51,-