Trøndelag - Snusrapporten 2021

Trøndelag - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Trøndelag

I Trøndelag er det flere erfarne snusere sammenlignet med ellers i landet. Man har også handlet mer online under Covid-19 pandemien i Trøndelag.

Det er flere erfarne snusere i Trøndelag sammenlignet med resten av landet.

 

Hvor lenge har du snust?

Trøndelag

Norge

Mindre enn et år

0 %

1 %

1 - 5 år

22 %

27 %

6 - 10 år

25 %

27 %

11 - 20 år

27 %

29 %

Mer enn 20 år

27 %

16 %

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Trøndelag

Norge

Mindre enn en boks i uken

3 %

2 %

1-2 bokser i uken

28 %

22 %

3-4 bokser i uken

39 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

30 %

36 %

 

I Trøndelag er det vanligere å starte med snus fordi man ser andre snuse, enn ellers i landet.

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Trøndelag

Norge

For å slutte å røyke

31 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

27 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

17 %

15 %

Husker ikke

19 %

14 %

 

Snuserne i fylket holder seg som regel til en type snus.

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Trøndelag

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

53 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

41 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

5 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

2 %

3 %

 

De fleste snusere i fylket som bytter merke gjør det fordi de er interessert i å teste nytt.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Trøndelag

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

63 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

10 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

10 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

10 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

23 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

7 %

3 %

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Trøndelag

Norge

Det føles mindre helseskadelig

50 %

56 %

Det misfarger ikke

11 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

50 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

13 %

12 %

Det er billigere

22 %

21 %

Det påvirker ikke andre

67 %

74 %

Det er mer diskre

52 %

45 %

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Trøndelag

Norge

Ja, det er viktig

48 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

36 %

35 %

Vet ikke

16 %

20 %

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Trøndelag

Norge

Mye bedre

55 %

59 %

Bedre

35 %

31 %

Uforandret

10 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

I Trøndelag oppleves røyk mindre sosialt akseptert av snusere enn ellers i landet.

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

36 %

26 %

2

41 %

37 %

3

13 %

24 %

4

9 %

7 %

5: Helt akseptert

2 %

7 %

 

Hver annen snuser i Trøndelag opplever derimot snus som helt sosialt akseptert.

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Trøndelag

Norge

1: Ikke akseptert

5 %

2 %

2

2 %

4 %

3

9 %

13 %

4

36 %

35 %

5: Helt akseptert

48 %

46 %

 

I Trøndelag har man handlet mer online under Covid-19 pandemien.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Trøndelag

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

69 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

2 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

8 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

22 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

2 %

2 %

Nei

25 %

44 %

 

Snusere i fylket har også grensehandlet mer enn landsgjennomsnittet.

 

Har du handlet snus eller helvhit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Trøndelag

Norge

Nei

27 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

11 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

63 %

43 %

 

For at innbyggere i Trøndelag skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 49 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Trøndelag

Norge

NOK:

49,-

51,-