Snusrapporten 2020/2021 er gjennomført av Snuslageret for å gi et oppdatert bilde av holdninger til og trender innen snus i Norge. Snuslageret er en uavhengig aktør og representerer ingen varemerker eller butikkjeder. Snuslageret er Norges største forhandler av snus på internett.

Rapporten er basert på kjøpsstatistikk fra 155 000 kunder i 2020 hvorav 62% er menn og 38% er kvinner samt en spørreundersøkelse der 757 av Snuslagerets kunder har svart på spørsmål om sine snusvaner i 2021.

Snusrapporten 2020/2021