Snusrapporten 2021

Snusrapporten 2020/2021

Snus er en del av hverdagen til 650 000 voksne i Norge. Menn og kvinner i alle aldersgrupper over hele det langstrakte land er snusere, med ulike handelsmønstre, behov, forbruk og holdninger. I denne rapporten fokuserer vi på hvordan og hva vi snuser, og hva dette kan si oss om snusens fremtid i Norge.

 Snusrapporten 2020/2021 er gjennomført av Snuslageret for å gi et oppdatert bilde av holdninger til og trender innen snus i Norge. Snuslageret er en uavhengig aktør og representerer ingen varemerker eller butikkjeder. Snuslageret er Norges største forhandler av snus på internett.

Rapporten er basert på kjøpsstatistikk fra 155 000 kunder i 2020 hvorav 62% er menn og 38% er kvinner samt en spørreundersøkelse der 757 av Snuslagerets kunder har svart på spørsmål om sine snusvaner i 2021.

2020 ble året der fler fikk opp øynene for netthandel. I denne rapporten kan du lese om handelsmønstre i Norge etter Covid-19 utbruddet, ulikheter mellom storbyer og øvrige deler av landet, hvordan menn og kvinner snuser, hva en nordmann gjennomsnittlig mener en snus burde koste og hva årsakene til at de fleste begynner med snus er.

Snusrapporten 2020/2021 inneholder alt som er verdt å vite om hvordan vi i Norge snuser.

Les eller last ned Snusrapporten som pdf her.

God lesing!

Raske fakta om snussalget 2020/2021

  • 52% av de som snuser er tidligere røykere.
  • 35% oppgir at tobakkinnhold ikke er viktig for de.
  • Unge og gamle kjøper smakssatt snus.
  • Nikotinfri snus kjøpes mest av personer mellom 25 og 34 år, og er mest populært blant menn.
  • 72% har snust mer enn 6 år, hvor 19% av de har snust i mer enn 20 år.
  • 81% oppgir at det er akseptert/helt sosialt akseptert å snuse, mens kun 14% sier det samme om sigaretter.
  • 91% føler seg bedre/mye bedre etter at de gikk over fra røyk til snus.
  • Helhvit snus er mest populært blant unge kvinner.
  • Løssnus er mest utbredt i aldersgruppen 35-44 år.

Sammendrag

Snus har de siste hundre årene hatt sine ned- og oppgangstider i Norge. I 1983 nådde det bunnen, med ca. 3 bokser porsjonssnus eller 1,7 bokser løssnus per innbygger. Siden 1990- tallet har forbruket av snus hatt en jevn økning. Dette på bekostning av både rulletobakk og sigaretter. I 2020 utgjorde snus 46% av all konsumert tobakk i Norge.

Stumper røyken
Hvorfor begynner nordmenn å snuse? Det som er en tydelig trend, og fortsatt er økende, er at nordmenn bruker snus for å slutte å røyke. Totalt oppgir 52 prosent av deltakerne i undersøkelsen at de begynte med snus fordi de ønsket å stumpe røyken. Blant kvinnelige snusbrukere er tallet for de som hovedsakelig begynte å snuse for å slutte å røyke høyere enn blant menn (55 prosent). Blant menn er det 45 prosent som oppgir dette, men det er fremdeles den vanligste årsaken.

Ved forrige undersøkelse fra 2018, var dette tallet 48% for kvinner og 41% for menn.

Et tydelig flertall (59 prosent) av de som begynte å bruke snus for å slutte å røyke, indikerer at de føler seg bedre etter skiftet. Bare en liten andel (8 prosent) svarer at de ikke merker noen forskjell.

Av de som har gått over til snus for å slutte å røyke er det hele 74% som mener at det er en fordel at man slipper passiv røyking for de som befinner seg i nærheten. I tillegg mener 56% av deltakerne at det er en helse - gevinst at de har sluttet å røyke, og begynt med snus isteden. Her er menn og kvinner veldig samstemte, hvor det er 57% kvinner og 58% menn som mener det.

Den aldersgruppen som snuser mest i Norge er 25-34 åringer. 48% av denne målgruppen oppgir at de snuser 5 eller fler bokser i uken, mens i målgruppen 65+ er det kun 12% som snuser like mye. I Oslo og Akershus er det 43% av de som snuser som oppgir at de snuser 5 eller fler bokser i uken - dette er den regionen som snuser mest i Norge. På den andre siden av skalaen finner vi Troms og Finnmark, der det snuses minst. Her er det kun 23% som oppgir at de snuser 5 eller fler bokser i uken.

“Siden 2018 har vi 8% økning av deltakerne som oppgir at de har begynt med snus fordi de ønsket å slutte å røyke.”

Snus er sosialt akseptert i Norge …
Over 8 av 10 syntes det er sosialt akseptert å snuse i Norge. Agder er det fylket i Norge hvor det ansesmest sosialt akseptert, der i overkant av 9 av 10 syntes det er sosialt akseptert. Det er en kraftig økning i Agder siden forrige undersøkelse i 2018.

… røyk er derimot ikke det
De fleste snusere anser imidlertid at det ikke er sosialt akseptert å røyke i dag. Kun 7 prosent mener det er helt akseptert.

Vi snuser forskjellig
12% av brukerne snuser 3 eller fler typer snus. Kvinnene snuser 7% 3 eller flere typer snus, sammenliknet med 14% av mennene. Den yngste aldersgruppen(18-24 år) snuser generelt flere typer snus, av disse er det kun 33% som sier de kun snuser en type snus, mens hele 22% snuser 3 eller fler typer. Av de over 55 år er det 68% som sier at de kun snuser en type snus, og 3 % som snuser flere enn 3 typer.

Hvorfor tester vi forskjellig typer snus?
Den største grunnen til at brukerne velger å snuse flere forskjellige typer og merker, er at de er nysgjerrige og vil teste andre typer på markedet. Hele 56% oppgir dette som grunn. Det er 29% som oppgir at grunnen til at de prøver flere typer handler om tilgjengelighet av produktene. Flest kvinner oppgir at de liker å snuse ulike typer snus i hverdagen og på fest. Det er 14% av kvinnene som oppgir dette, og 11% av menn.

19% av Oslos snusere oppgir at de liker å snuse ulike typer snus avhengig av sesong, mens landsgjennomsnittet er 12%.

Helhvit snus
Den helhvite snusen, også kjent som nikotinporsjoner, gjorde sitt inntog på markedet i 2018. Siden den gang har salget av den helhvite snusen økt jevnt, og 2020 er intet unntak. I desember 2018 var markedsandelen til helhvit snus på 16,6%, og produktet har nå en markedsandel på 40%. Denne type snus er mest populært blant den yngre aldersgruppen (18-24 år), hvor hele 50% oppgir at de snuser det daglig.

"74% oppgir at den fremste fordelen med snus fremfor røyk er at det ikke fører til passiv røyking og andre påvirkninger for de rundt."

Nikotinfri snus
Den nikotinfrie snusen har til forskjell fra øvrige snussorter en tydelig sesong. Salget av nikotinfri snus øker markant i november og desember, for så å synke i februar.

Coronaåret 2020
2020 ble året der fler fikk opp øynene for netthandel – og for mange ble det også løsningen på utfordringene som dukket opp under pandemien. I Norge finnes det cirka 650 000 snusere. 155 000 av disse handlet på et tidspunkt snus fra Snuslageret under 2020, noe som betyr at hver fjerde snuser helt eller delvis gjorde sine innkjøp av snus online.

Mange opplever at snusvanene har forandret seg under Covid-19 pandemien. Hver annen respondent oppgir at de kjøper mer snus på nett. En av fem svarer at de kjøper i større kvantiteter enn tidligere.

Pandemien har tvunget oss til å teste ut nye tjenester som vi ikke tidligere ville ha utforsket. Det store spørsmålet blir nå om denne trenden vil vedvare også når en mer normal hverdag står for tur. For at de som regelmessig handlet ved grensen før Covid-19 skulle ha begynt å handle alt snus inn - enfor de norske landegrensene skulle en boks ha kostet 57,4 kroner i gjennomsnitt.

Snus i politikken
39 prosent svarer at de ikke synes norske politikere prioriterer tobakksog helsepolitikken i tilstrekkelig grad. Undersøkelsen viser at snusere i Norge anser at snus utgjør 20 prosent av skaden ved sigaretter. 73 prosent mener det er galt å likestille snus med sigaretter

Statistisk grunnlag

Snusrapporten 2020/2021 er basert på kjøpsstatistikk fra 155 000 kunder samt en spørreundersøkelse hvor 757 av snuslagerets kunder har svart på spørsmål om sitt snusforbruk.

Snustrender

I Norge ser vi at Slim er det mest populære formatet blant både menn og kvinner. Når det gjelder smak foretrekker kvinner mint, mens menn søker den tradisjonelle smaken. Menn liker snusen sterk og hele 37% svarer at de foretrekker Extra strong (16-20 mg/g nikotin), mens 43% av kvinnene oppgir normal styrke som preferanse (8-12 mg/g nikotin).

Snusrapporten 2021

Spørreundersøkelse: Om snusen

Resultat av spørreundersøkelsen blant Snuslagerets kunder. 757 deltagere mellom 07.06.2021 og 23.08.2021.

Snusrapporten 2021

Om skandinavisk snus

Snusen vi i dag bruker i Norge ble introdusert på begyn-nelsen av 1800-tallet i Sverige som et alternativ til den da relativt dyre tyggetobakken. I begynnelsen produserte de svenske tobakksbøndene sin egen snus, men etter kort tid begynte såkalte snusfabrikanter å spesialisere seg på produseringen av snus. På 1800-tallet ble noen av de i dag mest kjente varemerkene som Göteborgs Prima Fint, General Snus og Ljunglöfs Ettan etablert.

På 1800-tallet og frem til starten av 1900-tallet ble snus produsert ved bruk av fermentering, det vil si at man lar snusen «svette» i høye temperaturer over flere måneder. Snus ble på den tiden solgt i løsvekt, pakker eller bokser. Boksene på den tiden var presset i vokset papp og hadde en oval form.

Snus selges først og fremst I Sverige, Norge og Sveits, men finnes også i andre land. I USA finnes det millioner av snusbrukere da de skandinaviske emigrantene introduserte snus i sitt nye hjemland allerede på 1800-tallet. Swedish Match er i dag en veletablert aktør på det amerikanske snusmarkedet.

Det finnes ulike produkter som ligner på snus rundtomkring i verden, ett bra eksempel på dette er Indiske Chaini Khaini, som til tross for at det ikke smaker veldig likt snus, har samme porsjonspose-form som svensk snus.

Begrepet «Svensk Snus» innebærer i dag mange ulike varianter snus. Det finnes løssnus, porsjonssnus, sterk porsjonssnus, sterk løssnus, white porsjonssnus, mini porsjonssnus og nikotinfritt snus. På Snuslageret tilbyr vi også snussatser hvor du kan lage din egen snus med smak etter eget ønske.

Om Snuslageret

Snuslageret har snus i alle prisklasser, og et utvalg av både kjente og ukjente snusvarianter og snusmerker. Vi har direkte kontakt med de ulike fabrikkene, noe som gjør at vi kan tilby den ferskeste snusen, med en lang holdbarhet. Dette stiller oss også i en unik posisjon i forhold til din lokale dagligvareforretning.

Vi har gjennom vår lager- og logistikkpartner Granada AS et toppmoderne lagerlokale lokalisert i Halden, Norge. Med over 30 års erfaring innen lager og logistikk har vi muligheten til å kunne levere fabrikkfersk snus på 2-3 virkedager til hele landet.

Ved hjelp av et stort sortiment, mye fokus på kundetil-fredshet og rask levering har antall kunder skutt i været.

Historie
Snuslageret.no så dagens lys i starten av 2016. Etter måneder med hard og intenst arbeid ble snuslageret tatt fra idé til realitet. Søndag morgen 31 Januar 2016 var det klart for lansering. Da vi endelig kunne trykke på go-live knappen. Skulle det ikke gå mange timene før vi de første bestillingene ble gjort. Vår idé om at behovet for rimelig og fersk snus i Norge var stort, viste seg da å være et faktum.

Siden den gang har snuslageret.no vokst i rekordfart. I takt med at stadig nye kunder opplever fordelene, og en-keltheten ved å handle sin snus på nett. Har vi gått fra å være en enkel person, til å bli et godt team med en felles kjærlighet, og lidenskap for snus.

Norske snusfavoritter

Les eller last ned hele rapporten her.