Rogaland - Snusrapporen 2021

Rogaland - Snusrapporen 2021

Slik snuser man i Rogaland

I Rogaland er det flere som opplever røyk som sosialt akseptert enn ellers i landet. Det er også mindre vanlig å dra til svenskegrensen for å handle snus.

Det er vanligere å ha snust mellom 1-5 år i Rogaland enn ellers i landet.

 

Hvor lenge har du snust?

Rogaland

Norge

Mindre enn et år

0 %

1 %

1 - 5 år

40 %

27 %

6 - 10 år

28 %

27 %

11 - 20 år

23 %

29 %

Mer enn 20 år

10 %

16 %

 

I Rogaland er snuserne oftere storforbrukere.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Rogaland

Norge

Mindre enn en boks i uken

0 %

2 %

1-2 bokser i uken

13 %

22 %

3-4 bokser i uken

45 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

43 %

36 %

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Rogaland

Norge

For å slutte å røyke

53 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

10 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

23 %

15 %

Husker ikke

13 %

14 %

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Rogaland

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

45 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

40 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

13 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

3 %

3 %

 

Snusere i fylket som bytter merke gjør det oftere fordi de er interessert i å teste nytt.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Rogaland

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

77 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

5 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

18 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

5 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

27 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

0 %

3 %

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Rogaland

Norge

Det føles mindre helseskadelig

48 %

56 %

Det misfarger ikke

0 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

44 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

15 %

12 %

Det er billigere

30 %

21 %

Det påvirker ikke andre

59 %

74 %

Det er mer diskre

44 %

45 %

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Rogaland

Norge

Ja, det er viktig

48 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

28 %

35 %

Vet ikke

25 %

20 %

 

I fylket har man det oftere mye bedre etter å ha stumpet røyken til fordel for snus.

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Rogaland

Norge

Mye bedre

76 %

59 %

Bedre

19 %

31 %

Uforandret

5 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

I Rogaland opplever snusere røyk som sosialt akseptert i større grad enn ellers i landet.

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Rogaland

Norge

1: Ikke akseptert

23 %

26 %

2

33 %

37 %

3

28 %

24 %

4

3 %

7 %

5: Helt akseptert

15 %

7 %

 

Hver annen snuser i Rogaland mener snus er helt sosialt akseptert.

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Rogaland

Norge

1: Ikke akseptert

3 %

2 %

2

3 %

4 %

3

15 %

13 %

4

30 %

35 %

5: Helt akseptert

50 %

46 %

 

I Rogaland er det færre som har grensehandlet snus i Sverige enn ellers i landet.

 

Har du handlet snus eller helhvit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Rogaland

Norge

Nei

70 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige, der grensehandel ikke var formålet

15 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

15 %

43 %

 

For at rogalenninger skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 65 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Rogaland

Norge

NOK:

65,-

51,-