Oslo - Snusrapporten 2021

Oslo - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Oslo fylke

I Oslo er man oftere storforbruker av snus. Det er også fler som opplever snus som sosialt akseptert i Oslo.

I Oslo har de fleste snuserne brukt snus i mellom 1 til 5 år.

 

Hvor lenge har du brukt snus?

Oslo

Norge

Mindre enn ett år

1 %

1 %

1-5 år

31 %

27 %

6-10 år

21 %

27 %

11-20 år

30 %

29 %

Mer enn 20 år

16 %

16 %

 

Det finns fler storforbrukere av snus i Oslo sammenlignet med landets gjennomsnitt.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Oslo

Norge

Mindre enn en boks i uken

4 %

2 %

1-2 bokser i uken

15 %

22 %

3-4 bokser i uken

36 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

45 %

36 %

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Oslo

Norge

For å slutte å røyke

49 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

19 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

22 %

15 %

Husker ikke

6 %

14 %

 

I overkant av hver annen snuser i Oslo holder seg til en type snus.

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Oslo

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

54 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

34 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

10 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

1 %

3 %

 

De som snusere flere ulike typer snus i Oslo gjør oftere forskjell på fest og hverdag.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Oslo

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

48 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

19 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

29 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

3 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

13 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

3 %

3 %

 

Snusere i fylket mener den fremste fordelen med snus er at det ikke påvirker andre. At det føles mindre helseskadelig og er mer diskré oppgis også frekvent som fordeler.

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Oslo

Norge

Det føles mindre helseskadelig

54 %

56 %

Det misfarger ikke

2 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

44 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

8 %

12 %

Det er billigere

13 %

21 %

Det påvirker ikke andre

77 %

74 %

Det er mer diskre

54 %

45 %

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Oslo

Norge

Ja, det er viktig

52 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

27 %

35 %

Vet ikke

21 %

20 %

 

Man har godt av å slutte å røyke, noe som merkes i Oslo.

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Oslo

Norge

Mye bedre

55 %

59 %

Bedre

36 %

31 %

Uforandret

6 %

8 %

Dårligere

3 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Oslo

Norge

1: Ikke akseptert

21 %

26 %

2

42 %

37 %

3

24 %

24 %

4

6 %

7 %

5: Helt akseptert

7 %

7 %

 

Flere snusere i Oslo opplever snus som sosialt akseptert enn ellers i landet.

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Oslo

Norge

1: Ikke akseptert

1 %

2 %

2

7 %

4 %

3

10 %

13 %

4

31 %

35 %

5: Helt akseptert

49 %

46 %

 

Snusere i Oslo har handlet mer på nett under pandemien sammenlignet med landets gjennomsnitt. De kjøper også oftere større kvantiteter.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Oslo

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

63 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

1 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

6 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

25 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

4 %

2 %

 

I Oslo er det vanligere at snusere grensehandler.

Har du handlet snus eller helhvit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Oslo

Norge

Nei

37 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

15 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

48 %

43 %

 

For at innbyggere i Oslo skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 52 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Oslo

Norge

NOK:

52,-

51,-