Nordland - Snusrapporten 2021

Nordland | Snusrapporten 2020-2021

Slik snuser man i Nordland

I Nordland er det flere erfarne snusere sammenlignet med landets gjennomsnitt. Røyk anses også mindre sosialt akseptert i Nordland enn ellers i landet.

Det er flere erfarne snusere i Nordland sammenlignet med resten av landet.

 

Hvor lenge har du snust?

Nordland

Norge

Mindre enn et år

2 %

1 %

1 - 5 år

25 %

27 %

6 - 10 år

16 %

27 %

11 - 20 år

32 %

29 %

Mer enn 20 år

25 %

16 %

 

I Nordland er det vanligst å snuse 3-4 bokser i uken.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Nordland

Norge

Mindre enn en boks i uken

2 %

2 %

1-2 bokser i uken

30 %

22 %

3-4 bokser i uken

34 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

34 %

36 %

 

Den vanligste årsaken til at man begynner å snuse i Nordland er at man ønsker å slutte å røyke.

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Nordland

Norge

For å slutte å røyke

61 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

14 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

5 %

15 %

Husker ikke

18 %

14 %

 

Det er vanligere å kun snuse en type snus i Nordland enn ellers i landet.

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Nordland

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

64 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

27 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

7 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

2 %

3 %

 

Snusere i fylket som bytter merke gjør det oftere fordi de er interessert i å teste nytt.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Nordland

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

70 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

5 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

15 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

0 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

25 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

0 %

3 %

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Nordland

Norge

Det føles mindre helseskadelig

56 %

56 %

Det misfarger ikke

0 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

47 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

9 %

12 %

Det er billigere

19 %

21 %

Det påvirker ikke andre

79 %

74 %

Det er mer diskre

33 %

45 %

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Nordland

Norge

Ja, det er viktig

46 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

30 %

35 %

Vet ikke

23 %

20 %

 

I fylket har man det oftere mye bedre etter å ha stumpet røyken til fordel for snus.

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Nordland

Norge

Mye bedre

71 %

59 %

Bedre

21 %

31 %

Uforandret

9 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

I Nordland oppleves røyk mindre sosialt akseptert av snusere enn ellers i landet.

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Nordland

Norge

1: Ikke akseptert

36 %

26 %

2

41 %

37 %

3

20 %

24 %

4

0 %

7 %

5: Helt akseptert

4 %

7 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Nordland

Norge

1: Ikke akseptert

2 %

2 %

2

7 %

4 %

3

18 %

13 %

4

36 %

35 %

5: Helt akseptert

38 %

46 %

 

I Nordland har ikke snusvanene blitt påvirket av Covid-19 pandemien i like stor grad som ellers i landet.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Nordland

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

38 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

2 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

7 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

21 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

2 %

2 %

Nei

52 %

44 %

 

Snusere i fylket grensehandler ikke i like stor grad som landsgjennomsnittet, men man kjøper gjerne med seg om man først er der.

Har du handlet snus eller helvhit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Nordland

Norge

Nei

36 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

27 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

38 %

43 %

 

For at innbyggere i Nordland skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 53 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Nordland

Norge

NOK:

53,-

51,-