Innlandet - Snusrapporten 2021

Innlandet - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Innlandet

I Innlandet er det fler som har snust i over 20 år. Det er også vanligere å variere med nikotinfritt i perioder.

Det finns fler erfarne snusere i Innlandet sammenlignet med landets gjennomsnitt.

 

Hvor lenge har du snust?

Innlandet

Norge

Mindre enn ett år

0 %

1 %

1-5 år

20 %

27 %

6-10 år

29 %

27 %

11-20 år

24 %

29 %

Mer enn 20 år

27 %

16 %

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Innlandet

Norge

Mindre enn en boks i uken

0 %

2 %

1-2 bokser i uken

22 %

22 %

3-4 bokser i uken

39 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

39 %

36 %

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Innlandet

Norge

For å slutte å røyke

41 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

17 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

12 %

15 %

Husker ikke

24 %

14 %

 

Snusere i Innlandet holder seg som regel til en type snus.

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Innlandet

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

61 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

27 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

10 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

2 %

3 %

 

De som bytter mellom forskjellige typer snus i Innlandet gjør det oftere fordi de snuser nikotinfritt i perioder.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Innlandet

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

56 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

0 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

6 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

13 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

31 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

6 %

3 %

 

En fordel med snus er at det smaker og oppleves bedre, svarer fler enn landets gjennomsnitt.

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Innlandet

Norge

Det føles mindre helseskadelig

59 %

56 %

Det misfarger ikke

13 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

63 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

9 %

12 %

Det er billigere

22 %

21 %

Det påvirker ikke andre

78 %

74 %

Det er mer diskre

38 %

45 %

 

I Innlandet synes snusere det er mindre viktig at snus inneholder tobakk sammenlignet med landsgjennomsnittet.

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Innlandet

Norge

Ja, det er viktig

39 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

44 %

35 %

Vet ikke

17 %

20 %

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Innlandet

Norge

Mye bedre

53 %

59 %

Bedre

41 %

31 %

Uforandret

0 %

8 %

Dårligere

6 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Innlandet

Norge

1: Ikke akseptert

15 %

26 %

2

49 %

37 %

3

22 %

24 %

4

10 %

7 %

5: Helt akseptert

5 %

7 %

 

Det er færre snusere i fylket sammenlignet med landsgjennomsnittet som synes at snus er sosialt akseptert.

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Innlandet

Norge

1: Ikke akseptert

0 %

2 %

2

5 %

4 %

3

17 %

13 %

4

41 %

35 %

5: Helt akseptert

37 %

46 %

 

Snuserne i fylket handlet man mer på nett under Covid-19 pandemien.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Innlandet

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

56 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

0 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

5 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

17 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

0 %

2 %

Nei

39 %

44 %

 

I Innlandet har fler handlet snus eller nikotinporsjoner over grensen sammenlignet med landets gjennomsnitt.   

 

Har du handlet snus eller helhvit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Innlandet

Norge

Nei

39 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

10 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

51 %

43 %

 

For at innbyggere i Innlandet skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 45 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Innlandet

Norge

NOK:

45,-

51,-