Vest-Agder

Vest-Agder

Snusrapporten 2018 - Vest-Agder


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
50% Det er enklere
90% Det er billigere
18% Utvalget er større
2% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
8% Mindre enn ett år
35 % 1-5 år
35% 6-10 år
18% 11-20 år
3% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
43% Nei, jeg snuser bare en type snus
33% Ja, opp til 2 typer eller merker
20% Ja, 3-5 typer eller merker
3% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
24% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
56% Jeg vil teste nye typer og merker
24% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
6% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
3% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
52% Jeg sluttet å røyke
43% Jeg ville prøve og likte det
5% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
0% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
45% Mye bedre
45% Bedre
10% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
74% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
61% Det lukter ikke like ille
58% Det er ikke like farlig
19% Det er billigere
26% Det føles bedre
6% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
60% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
38% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
97% Hver dag
3% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
3% Sjeldnere
8% En boks i uken
53% En halv boks hver dag
33%En boks hver dag
0% 2-3 bokser hver dag
2% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
7% Før 06.00
60% 06.00-08.00
23% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
3% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
2% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
2% 2
25% 3
17% 4
57% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
7% Ja, jeg snuser det jevnlig
65% Ja, jeg har testet det
28% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
8% Ja, jeg snuser det jevnlig
50% Ja, jeg har testet det
42% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
2% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
7% Ja, jeg har prøvd det
92% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.