Troms

Troms

Snus-fakta om snusing i Troms


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)

55% Det er enklere
85% Det er billigere
19% Utvalget er større
6% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?

6% Mindre enn ett år
23 % 1-5 år
40% 6-10 år
24% 11-20 år
8% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?

40% Nei, jeg snuser bare en type snus
34% Ja, opp til 2 typer eller merker
25% Ja, 3-5 typer eller merker
1% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?

24% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
54% Jeg vil teste nye typer og merker
10% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
6% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus
 

5. Hvorfor begynte du å snuse?

43% Jeg sluttet å røyke
46% Jeg ville prøve og likte det
3% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
9% Annen årsak
 

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?

58% Mye bedre
38% Bedre
4% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)

73% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
76% Det lukter ikke like ille
60% Det er ikke like farlig
33% Det er billigere
40% Det føles bedre
11% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?

50% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
48% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?

100% Hver dag
0% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?

1% Sjeldnere
12% En boks i uken
55% En halv boks hver dag
30%En boks hver dag
1% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?

6% Før 06.00
65% 06.00-08.00
20% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
2% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Etter 16.00
 

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)

0% 1
5% 2
12% 3
28% 4
55% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?

6% Ja, jeg snuser det jevnlig
56% Ja, jeg har testet det
38% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?

7% Ja, jeg snuser det jevnlig
44% Ja, jeg har testet det
50% Nei
 

15. Har du prøvd gjør det selv snus?

2% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
10% Ja, jeg har prøvd det
89% Nei
 


 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.