Telemark

Telemark

Snusrapporten 2018 - Telemark


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
67% Det er enklere
82% Det er billigere
21% Utvalget er større
2% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
9% Mindre enn ett år
37% 1-5 år
28% 6-10 år
25% 11-20 år
2% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
44% Nei, jeg snuser bare en type snus
39% Ja, opp til 2 typer eller merker
14% Ja, 3-5 typer eller merker
4% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
16% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
63% Jeg vil teste nye typer og merker
16% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
3% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
3% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
47% Jeg sluttet å røyke
40% Jeg ville prøve og likte det
5% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
7% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
37% Mye bedre
59% Bedre
4% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
70% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
78% Det lukter ikke like ille
48% Det er ikke like farlig
48% Det er billigere
44% Det føles bedre
7% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
53% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
46% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
98% Hver dag
0% Noen ganger i uken
2% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
4% Sjeldnere
19% En boks i uken
46% En halv boks hver dag
30%En boks hver dag
2% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
14% Før 06.00
67% 06.00-08.00
11% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
2% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
0% 2
14% 3
28% 4
58% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
4% Ja, jeg snuser det jevnlig
53% Ja, jeg har testet det
44% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
5% Ja, jeg snuser det jevnlig
40% Ja, jeg har testet det
54% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
4% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
7% Ja, jeg har prøvd det
89% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.