Sogn og fjordane

Sogn og Fjordane

Snusrapporten 2018 - Sogn og fjordane


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
47% Det er enklere
85% Det er billigere
6%   Utvalget er større
2%  Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
0% Mindre enn ett år
32 % 1-5 år
40% 6-10 år
17% 11-20 år
11% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
62% Nei, jeg snuser bare en type snus
23% Ja, opp til 2 typer eller merker
15% Ja, 3-5 typer eller merker
0% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
6% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
72% Jeg vil teste nye typer og merker
22% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
0% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
51% Jeg sluttet å røyke
43% Jeg ville prøve og likte det
0% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
6% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
42% Mye bedre
46% Bedre
13% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
67% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
67% Det lukter ikke like ille
54% Det er ikke like farlig
42% Det er billigere
38% Det føles bedre
13% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
60% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
0% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
40% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
98% Hver dag
2% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
2% Sjeldnere
13% En boks i uken
51% En halv boks hver dag
30%En boks hver dag
4% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
15% Før 06.00
53% 06.00-08.00
23% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
2% 14.00-16.00
0% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
2% 2
13% 3
23% 4
62% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
0% Ja, jeg snuser det jevnlig
49% Ja, jeg har testet det
51% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
0% Ja, jeg snuser det jevnlig
40% Ja, jeg har testet det
60% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
2% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
6% Ja, jeg har prøvd det
91% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.