Rogaland

Rogaland

Snusrapporten 2018 - Rogaland


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
59% Det er enklere
87% Det er billigere
17% Utvalget er større
2% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
4% Mindre enn ett år
33 % 1-5 år
32% 6-10 år
28% 11-20 år
4% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
49% Nei, jeg snuser bare en type snus
34% Ja, opp til 2 typer eller merker
15% Ja, 3-5 typer eller merker
2% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
14% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
67% Jeg vil teste nye typer og merker
15% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
0% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus
20% Annen årsak

5. Hvorfor begynte du å snuse?
51% Jeg sluttet å røyke
39% Jeg ville prøve og likte det
3% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
7% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
58% Mye bedre
33% Bedre
8% Uforandret
1% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
75% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
67% Det lukter ikke like ille
65% Det er ikke like farlig
32% Det er billigere
45% Det føles bedre
5% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
59% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
40% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
97% Hver dag
1% Noen ganger i uken
1% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
2% Sjeldnere
10% En boks i uken
52% En halv boks hver dag
35% En boks hver dag
1% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
15% Før 06.00
59% 06.00-08.00
18% 08.00-10.00
1% 10.00-12.00
2% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
1% Etter 16.00
3% Vet ikke

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
4% 2
21% 3
25% 4
49% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
3% Ja, jeg snuser det jevnlig
46% Ja, jeg har testet det
52% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
3% Ja, jeg snuser det jevnlig
46% Ja, jeg har testet det
52% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
2% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
17% Ja, jeg har prøvd det
80% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.