Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Snusrapporten 2018 - Møre og Romsdal


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
48% Det er enklere
87% Det er billigere
23% Utvalget er større
4%   Jeg vil ikke at noen skal se at jeg kjøper snus
2%   Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
4%    Mindre enn ett år
34 % 1-5 år
33% 6-10 år
24% 11-20 år
4% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
52% Nei, jeg snuser bare en type snus
32% Ja, opp til 2 typer eller merker
14% Ja, 3-5 typer eller merker
2% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvorfor snuser du flere ulike typer og merker?
20% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
61% Jeg vil teste nye typer og merker
16% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
2% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
44% Jeg sluttet å røyke
49% Jeg ville prøve og likte det
4% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
3% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
65% Mye bedre
28% Bedre
8% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
72% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
63% Det lukter ikke like ille
61% Det er ikke like farlig
28% Det er billigere
44% Det føles bedre
4% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
50% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
1% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
49% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
97% Hver dag
2% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
1 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
2% Sjeldnere
16% En boks i uken
52% En halv boks hver dag
28%En boks hver dag
2% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
6% Før 06.00
56% 06.00-08.00
26% 08.00-10.00
6% 10.00-12.00
1% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
1% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
1% 1
7% 2
18% 3
23% 4
52% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
6% Ja, jeg snuser det jevnlig
45% Ja, jeg har testet det
49% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
2% Ja, jeg snuser det jevnlig
37% Ja, jeg har testet det
61% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
2% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
7% Ja, jeg har prøvd det
91% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.