Hordaland

Hordaland

Snusrapporten 2018 - Hordaland


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)

52% Det er enklere
94% Det er billigere
17% Utvalget er større
2%   Jeg vil ikke at noen skal se at jeg kjøper snus
1%  Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?

2% Mindre enn ett år
34 % 1-5 år
37% 6-10 år
20% 11-20 år
7% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?

52% Nei, jeg snuser bare en type snus
29% Ja, opp til 2 typer eller merker
16% Ja, 3-5 typer eller merker
2% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?

21% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
58% Jeg vil teste nye typer og merker
16% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
6% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?

48% Jeg sluttet å røyke
44% Jeg ville prøve og likte det
4% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
4% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?

57% Mye bedre
36% Bedre
7% Uforandret
1% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)

72% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
68% Det lukter ikke like ille
61% Det er ikke like farlig
29% Det er billigere
45% Det føles bedre
3% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?

59% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
2% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
39% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?

97% Hver dag
2% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?

2% Sjeldnere
12% En boks i uken
52% En halv boks hver dag
32%En boks hver dag
1% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?

6% Før 06.00
64% 06.00-08.00
18% 08.00-10.00
8% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
1% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)

1% 1
2% 2
20% 3
30% 4
47% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?

7% Ja, jeg snuser det jevnlig
49% Ja, jeg har testet det
44% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?

5% Ja, jeg snuser det jevnlig
42% Ja, jeg har testet det
53% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?

3% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
12% Ja, jeg har prøvd det
84% Nei
 


 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.