Hedmark

Hedmark

Snusrapporten 2018 - Hedmark


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
62% Det er enklere
78% Det er billigere
14% Utvalget er større
3% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
5% Mindre enn ett år
32 % 1-5 år
41% 6-10 år
8% 11-20 år
14% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
41% Nei, jeg snuser bare en type snus
46% Ja, opp til 2 typer eller merker
11% Ja, 3-5 typer eller merker
3% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvorfor snuser du flere ulike typer og merker?
9% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
73% Jeg vil teste nye typer og merker
9% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
0% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
46% Jeg sluttet å røyke
51% Jeg ville prøve og likte det
0% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
3% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
53% Mye bedre
41% Bedre
6% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse i stedet for å røyke? (Flere svar mulig)
76% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
82% Det lukter ikke like ille
41% Det er ikke like farlig
35% Det er billigere
47% Det føles bedre
0% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
57% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
3% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
40% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
100% Hver dag
0% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
0% Sjeldnere
19% En boks i uken
65% En halv boks hver dag
16%En boks hver dag
0% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
8% Før 06.00
62% 06.00-08.00
16% 08.00-10.00
8% 10.00-12.00
3% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
3% 2
19% 3
19% 4
59% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
11% Ja, jeg snuser det jevnlig
49% Ja, jeg har testet det
41% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
3% Ja, jeg snuser det jevnlig
54% Ja, jeg har testet det
43% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
3% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
11% Ja, jeg har prøvd det
86% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.