Aust-Agder

Aust-Agder

Snusrapporten 2018 - Aust-Agder


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
43% Det er enklere
89% Det er billigere
21% Utvalget er større
2%   Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
2% Mindre enn ett år
32 % 1-5 år
43% 6-10 år
15% 11-20 år
9% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
49% Nei, jeg snuser bare en type snus
21% Ja, opp til 2 typer eller merker
30% Ja, 3-5 typer eller merker
0% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
4% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
83% Jeg vil teste nye typer og merker
8% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
0% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
40% Jeg sluttet å røyke
53% Jeg ville prøve og likte det
2% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
4% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
58% Mye bedre
32% Bedre
11% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse i stedet for å røyke? (Flere svar mulig)
74% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
79% Det lukter ikke like ille
74% Det er ikke like farlig
47% Det er billigere
53% Det føles bedre
5%   Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
55% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
0% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
45% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
98% Hver dag
2% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
0% Sjeldnere
6% En boks i uken
60% En halv boks hver dag
32%En boks hver dag
2% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
9% Før 06.00
62% 06.00-08.00
21% 08.00-10.00
6% 10.00-12.00
2% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Etter 16.00
2% Vet ikke

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
4% 2
13% 3
19% 4
64% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
4% Ja, jeg snuser det jevnlig
49% Ja, jeg har testet det
47% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
2% Ja, jeg snuser det jevnlig
47% Ja, jeg har testet det
51% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
6% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
9% Ja, jeg har prøvd det
85% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.