Akershus

Akershus

Snusrapporten 2018 - Akershus


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
55% Det er enklere
79% Det er billigere
22% Utvalget er større
5% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
3% Mindre enn ett år
29 % 1-5 år
36% 6-10 år
24% 11-20 år
9% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
42% Nei, jeg snuser bare en type snus
39% Ja, opp til 2 typer eller merker
17% Ja, 3-5 typer eller merker
3% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvorfor snuser du flere ulike typer og merker?
15% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
56% Jeg vil teste nye typer og merker
22% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
0% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
2% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
39% Jeg sluttet å røyke
53% Jeg ville prøve og likte det
1% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
7% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
62% Mye bedre
33% Bedre
5% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse i stedet for å røyke? (Flere svar mulig)
64% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
67% Det lukter ikke like ille
62% Det er ikke like farlig
26% Det er billigere
49% Det føles bedre
8% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
47% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
7% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
47% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
99% Hver dag
1% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
0% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
1% Sjeldnere
8% En boks i uken
51% En halv boks hver dag
39%En boks hver dag
0% 2-3 bokser hver dag
1% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
5% Før 06.00
64% 06.00-08.00
25% 08.00-10.00
3% 10.00-12.00
2% 12.00-14.00
1% 14.00-16.00
0% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
3% 2
17% 3
32% 4
49% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
7% Ja, jeg snuser det jevnlig
41% Ja, jeg har testet det
52% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
7% Ja, jeg snuser det jevnlig
41% Ja, jeg har testet det
52% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
1% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
14% Ja, jeg har prøvd det
85% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.