Snusrapporten 2018

Snusrapporten 2018

Nå er endelig snusrapporten for 2018 her. Snus er en del av hverdagen til drøyt 650 000 voksene i Norge. Vi har i denne rapporten sett på hvilke trender som er, hvem som begynner å snuse og mye mer. Rapporten inneholder alt som er verdt å vite om hvordan vi i Norge snuser. 

Les hele Snusrapporten 2018 her!
Du kan også få statistikk på ditt fylke ved å klikke her!

Snusrapporten 2018 er utarbeidet av Snuslageret for å gi et oppdatert bilde av snusen, salg av snus og trender innen snus i Norge. Snuslageret er en uavhengig aktør og representerer ingen varemerker. Snuslageret er Norges største forhandler av snus på nett.

Snusrapporten 2018 er basert på kjøpsstatistikk fra flere enn 44 000 kunder og en spørreundersøkelse med over 1 800 deltakere.  

Snus i Norge, trender over tid
Snus har de siste hundre årene hatt sine ned- og oppgangstider i Norge. Frem til midten av 1960-tallet var forbruket relativt jevnt, med et gjennomsnittlig årsforbruk på ca. 4,5 bokser løssnus per innbygger. Fra 1965 sank forbruket og nådde bunnen i 1983 med et gjennomsnittlig forbruk tilsvarende ca. 3 bokser porsjonssnus, eller 1,7 bokser løssnus per innbygger. Siden 1990-tallet har forbruket av snus økt jevnt. Dette på bekostning av både rulletobakk og sigaretter. I 2015 utgjorde snus 35% av all konsumert tobakk i Norge. (fhi.no)

Stumper røyken, begynner å snuse
Nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen, 48%, sier at de begynte å snuse fordi de ønsker å slutte med røyk. Det samme sier 41% av mennene. Totalt oppgir 44% av deltakerne i undersøkelsen at de begynte med snus, fordi de ønsket å stumpe røyken.

Av tidligere røykere oppgir 71% at den største grunnen for å gå fra snus til røyk er at man kan bruke snus på
steder hvor man ikke kan røyke. Videre oppgir 67% at snus ikke lukter like ille, og 60% oppgir at snus ikke er like farlig. Blant kvinner er «at snus ikke lukter like ikke» den mest populære grunnen for at de har gå fra røyk til snus. For kvinnene gjelder dette 76% av deltakerne, sammenliknet med 59% for mennene. Den nest mest populære grunnen for å gå fra røyk til snus blant mennene er at «snus ikke er like farlig. Dette oppgis av 67% av mennene, sammenliknet med 52% av kvinnene.

Helhvit snus
Den helhvite snusen, også kalt all white, er relativ ny på det norske markedet. Salget av den helhvite snusen økte jevnt under hele 2018, og er helt klart den sterkeste nye trenden vi ser innen snus i Norge.

Den helhvite snusen hadde i desember 2018 en markedsandel på hele 16,6%. Helhvit snus er klart mest populært blant kvinner i alderen 25-34 år (23%).

Smaksatt snus
Andelen solgte bokser av smakstilsatt snus var relativt stabilt gjennom hele 2018. 62% av all snus som ble solgt var smakstilsatt. Av dette er det smaken av mint som dominerer, med en markedsandel på hele 44%. Av de andre smakene, er det lakris som selger best. Her er det flest snusere i aldersgruppen 45-54 år og 55-64 år på 6%.