Snuslagerets styrkeguide

Snuslagerets styrkeguide

Alle snusmerker definerer styrken på snusen forskjellig. Nikotininnholdet i snus eller nikotinporsjoner er heller ikke det samme som brukerens opplevde styrke. Derfor har vi laget vår egen styrkeguide, som er relevant for alle produkter i vårt sortiment.

Hvordan defineres styrken på snus? 

Styrkebetegnelsen varierer fra merke til merke, og produsent til produsent. Det er med andre ord lite konsekvent bruk av styrkebetegnelser på tvers av snustyper. Det er som regel den opplevde styrken som avgjør hvilket styrkenivå en produsent gir et produkt – ikke bare nikotininnholdet. Det foretas en helhetsvurdering av den opplevde styrken til snusen. Denne kan være oppgitt med betegnelser som S4, «X-strong», «Ultra strong» og så videre. Drar man over svenskegrensen vil man finne snusbokser med styrke oppgitt i form av prikker. For eksempel kan to av fire prikker bety normal og tre eller fire prikker bety sterk og ekstra sterk.

Sterk snus – mer enn bare nikotin 

Ønsker du å komme til bunns i hvor sterk en viss type snus er, er nikotininnholdet bare halve sannheten. Det er nemlig flere individuelle faktorer som påvirker den opplevde styrken av en snus, for eksempel hvordan du snuser og mengden spytt du har i munnen. I tillegg påvirkes styrken på snusen av porsjonens smak, format, nikotininnhold, fuktighetsnivå og pH-verdi. Av den totale mengden nikotin i porsjoner tas normalt 10-20 prosent opp når den brukes.

Jo høyere fuktighetsnivå en porsjon har, desto mer nikotin absorberes når den brukes. Dette betyr at en normalt sterk løssnus ofte har et lavere nikotininnhold enn en tilsvarende hvit porsjonssnus, da løssnusen er betydelig mer fuktig. Det samme gjelder for pH-verdi - jo høyere pH, desto mer nikotin absorberes.

Kjennetegnende for nikotinporsjoner er at de fuktige porsjonene generelt er sterkere enn de tørre. Bruker man tørre porsjoner må først spytt stimuleres i munnen for at nikotinen skal frigjøres. Dette har produsentene delvis løst ved å tilsette søtningsmidler som øker utskillelsen av spytt i munnen. Videre finnes det visse nikotinporsjoner som har en liten del fri nikotin i porsjonen – noe som gir et kraftigere nikotinkick, uten at porsjonen for den saks skyld inneholder mer nikotin.

Nikotinmengde som fellesnevner

Den eneste fellesnevneren for snusstyrke på tvers av ulike merker og typer er nikotininnhold. På Snuslageret har vi derfor kategorisert snusstyrke i fem grupper, etter nikotininnhold. På denne måte har brukere mulighet til å finne snus og nikotinporsjoner innenfor enhver styrkebetegnelse. Hver styrkekategori har et intervall for nikotininnhold og en skala betegnelse likt prikkene du finner på de svenske boksene. Denne styrkebetegnelsen oppgis alltid på produktsidene.

Snuslagerets styrkeliste:

Snus

For tradisjonell snus både løs og porsjonssnus med tobakk, graderer vi styrken etter mg nikotin pr gram.

0 mg/g = nikotinfri

0.1 – 7.0 mg/g = mild

7.1 – 12.0 mg/g = normal

12.1 – 19.0 mg/g = sterk

>19.0 mg/g = ekstra sterk

Nikotinporsjoner - Helhvit snus

For nikotinposer graderer vi styrken etter mg nikotin pr porsjon for et mer nøyaktig kriterium, nærmere den opplevde styrken.

0 mg/porsjon = nikotinfri

0.1 – 3.0 mg/porsjon = mild

3.1 – 6.0 mg/porsjon = normal

6.1 – 9.0 mg/porsjon = sterk

>9.1 mg/porsjon = ekstra sterk


Ønsker du å vite mer om hva nikotinporsjoner inneholder? 

Som et ledd i bærekrafsarbeidet har Haypp Group, Snuslagerets morselskap, utviklet en egen produktstandard, som kontrolleres ved hver oppføring av et produkt og gjennom årlige stikkprøver. Kontrollene utføres av det uavhengige instituttet Eurofins og publiseres offentlig på siden Nicoleaks.com, hvor brukere og myndigheter kan laste ned testresultatene. Merk at nikotinporsjoner i denne konteksten er tobakksfri snus. Tilsvarende produkter som selges i Norge inneholder en liten mengde tobakk grunnet særegne norske regler.

Til slutt: det finnes også ting du selv kan gjøre for å påvirke den opplevde styrken av snusen. Ved å oppbevare snusen i kjøleskapet i stedet for bukselommen sikrer du både fuktighetsinnhold og pH-verdi. I tillegg holder smakstilsetning seg bedre.