Reise med snus - alt du behøver å vite

Reise med snus - alt du behøver å vite

Sommerferien er straks her, og da er det mange som ønsker å reise og oppdage nye steder. En viktig ting du imidlertid bør huske å undersøke hvis du ønsker å ta med deg snusen på reise er reglene for innførsel. Mengden du kan ha med deg kan variere mye fra land til land. I denne artikkelen har vi samlet informasjon om hvilke regler som gjelder for flere land i og utenfor EU.

Hvor mye snus kan du ta med deg?

Du kan ta med deg snus til de fleste land i EU. Variasjonen ligger i hvor mye du kan ta med deg inn i de ulike landene. Som regel kan du ta med deg det som anses å være til eget forbruk. Dersom det er mistanke om videresalg kan du bli bøtelagt eller bli fratatt snusen selv om det er innenfor lovlig importgrense.

Island, Singapore og Sri Lanka er de eneste reisemålene du ikke kan ha med deg snus til. Forbudet i disse landene gjelder alle snusprodukter, både porsjon og løs.

Begrensninger i og utenfor EU

Land i og utenfor EU har forskjellige regler for hvor mye snus du kan ha med deg. Begrensningen er satt til antall gram snus.

 • Finland - 1 000 gram*
 • Libanon - 1 000 gram,
 • De Forente Arabiske Emirater - 500 gram
 • Chile - 500 gram
 • Japan - 500 gram
 • Kina - 500 gram
 • USA - 500 gram
 • Vietnam - 500 gram
 • Brasil - 250 gram
 • India: 250 gram
 • Irak: 250 gram
 • Iran: 250 gram
 • Kroatia - 250 gram
 • Sveits - 250 gram
 • Thailand - 250 gram
 • Malaysia - 225 gram
 • Canada - 200 gram
 • Mexico - 200 gram
 • Tyrkia - 200 gram
 • Indonesia - 100 gram
 • New Zealand - 50 gram
 • Hong Kong - 50 gram
 • Australia - 25 gram
 • Resten av EU - Eget bruk**

*Du kan ta med et kilo med snus til eget bruk til Finland, men merk at det gjelder andre regler for tobakksfrie nikotinposer. Nikotinposene kan ikke inneholde mer enn 4 mg/g nikotin. I tillegg kan du ikke ha med mer enn det som tilsvarer et års forbruk. Sterkere produkter krever egen tillatelse til import.

**Eget bruk vil si at mengden medbrakt snus må være av en mengde som tilsvarer normalt forbruk for deg.

Regler kan endres raskt. Det kan derfor være lurt å undersøke på forhånd med det lokale tollvesenet hva som er nye retningslinjer for import. Dette kan du gjøre på nett eller ved å kontakte ambassadene som representerer reisemålet ditt.

Hva skjer hvis jeg blir stoppet i tollen?

Selv om det er lovlig å ta med snus inn i et land, kan du noen ganger likevel oppleve problemer ved innføring av snus. Dette fordi tollerne ikke nødvendigvis er kjent med snus. Mange land har ikke dette produktet i sitt tobakkssortiment. I slike situasjoner må du være forberedt på å forklare at dette er lovlig tobakksvare fra landet du kommer fra.

Regler for snus i USA

Den amerikanske ambassaden i Norge skriver at man kan ta med et tårn snus ved innreise til USA, altså omtrent 500 gram. Like fullt, grunnet de ulike delstatenes individuelle lover og reglement bør du kontakte flyselskapet du skal reise med til USA før du pakker med deg snus i bagasjen. Du kan også kontakte flyplassen eller ambassaden for å få oppdatert informasjon om gjeldende regler i del staten du skal besøke.

Siden regler kan endre seg bør du sørg for at du er på den sikre siden ved å gjøre nødvendige undersøkelser på forhånd. Slik kan du være trygg på at du ikke gjør noe ulovlig. Du kan alternativt la snusen bli liggende hjemme og heller velge å kjøpe snus i USA, siden mange av merkene som finnes i Norge også selges flere steder i landet.

Strenge reguleringer for Australia

Hvis du gjerne vil ha med favorittsnusen til Australia, må du ta i betraktning landets strenge tollregler. I 2017 ble den allerede lave grensen for hvor mye snus du kunne ha med deg senket fra 50 til 25 gram, uavhengig av om det er porsjonssnus eller løssnus. Det betyr at du i praksis ikke kan ta med deg en hel boks med snus uten å måtte betale toll. Om du er villig til å betale kan du ta med deg opptil halvannen kilo med snus inn i landet.

Tollavgiften vil avhenge av hvor mye snus du har med deg, men selv et tårn med snus kan bli veldig dyrt. Du kan lese mer om hva som gjelder på nettsiden til Australian Border Force. Denne nettsiden vil alltid være oppdatert med hvilke forskrifter og retningslinjer som er gjeldene til enhver tid. En rask sjekk her sikrer at den informasjonen du har er oppdatert og riktig.

Hvor mye veier snus og kan du ha den i håndbagasjen?

For å finne ut av hvor mange bokser snus du kan ta med deg kan du ta utgangspunkt i hvor mye du kan ha med deg og dele det på snusboksens vekt. En boks med porsjonssnus veier omtrent 40 gram, mens løssnus veier omtrent 55 gram.

Snus er ikke væske og er dermed tillatt å ha med seg inn på flyet, som for eksempel i håndbagasjen. Vel og merke så lenge det ikke er en større mengde enn det landet du flyr til har tillatt. Et tips er imidlertid å fordele snusen slik at du har en del i reisevesken og en del i innsjekket bagasje. På den måten sikrer du at du ikke mister all snusen du har tatt med på reisen dersom du skulle miste noe av bagasjen.

Hva med tobakksfrie nikotinposer?

Når det gjelder tobakksfrie poser, kjent som nikotinposer, er reglene strengere enn for vanlig snus. Her vil du kunne oppleve importforbud selv om det er lov å importere vanlig snus. Siden nikotinposer er et relativt nytt produkt er det i de fleste tilfeller ingen offisielle forskrifter vedrørende disse. Dette medfører at de dermed kan være vanskeligere å ta med.

Vi anbefaler derfor når du skal reise med snus, det være seg med eller uten tobakk, å kontakte ambassaden eller flyselskapet ditt for å forsikre deg om at du har kjennskap til reglene som gjelder for reisemålet ditt.