Møre og Romsdal - Snusrapporten 2021

Møre og Romsdal - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har ikke snusvanene blitt påvirket av Covid-19 pandemien i like stor grad som ellers i landet. Det er også fler storforbrukere av snus i fylket.

Det er vanligst å ha snus i mellom 1 til 5 år i fylket.

 

Hvor lenge har du snust?

Møre og Romsdal

Norge

Mindre enn et år

0 %

1 %

1 - 5 år

35 %

27 %

6 - 10 år

31 %

27 %

11 - 20 år

24 %

29 %

Mer enn 20 år

9 %

16 %

 

I Møre og Romsdal er det flere storforbrukere av snus sammenlignet med landsgjennomsnittet.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Møre og Romsdal

Norge

Mindre enn en boks i uken

0 %

2 %

1-2 bokser i uken

17 %

22 %

3-4 bokser i uken

43 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

41 %

36 %

 

I fylket er flere av snuserne tidligere røykere enn ellers i landet.

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Møre og Romsdal

Norge

For å slutte å røyke

56 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

17 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

15 %

15 %

Husker ikke

13 %

14 %

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Møre og Romsdal

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

57 %

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

30 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

11 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

2 %

3 %

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Møre og Romsdal

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

48 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

13 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

9 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

4 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

30 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

4 %

3 %

 

I Møre og Romsdal er det fler som anser at man unngår misfarging er en fordel med snus enn ellers i landet.

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Møre og Romsdal

Norge

Det føles mindre helseskadelig

55 %

56 %

Det misfarger ikke

13 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

55 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

16 %

12 %

Det er billigere

26 %

21 %

Det påvirker ikke andre

74 %

74 %

Det er mer diskre

50 %

45 %

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Møre og Romsdal

Norge

Ja, det er viktig

39 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

30 %

35 %

Vet ikke

31 %

20 %

 

Man har godt av å slutte å røyke, noe som merkes i Møre og Romsdal.

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Møre og Romsdal

Norge

Mye bedre

67  %

59 %

Bedre

27 %

31 %

Uforandret

7 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

17 %

26 %

2

35 %

37 %

3

30 %

24 %

4

9 %

7 %

5: Helt akseptert

9 %

7 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Møre og Romsdal

Norge

1: Ikke akseptert

0 %

2 %

2

4 %

4 %

3

7 %

13 %

4

44 %

35 %

5: Helt akseptert

44 %

46 %

 

I Møre og Romsdal har ikke snusvanene blitt påvirket av Covid-19 pandemien i like stor grad som ellers i landet.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Møre og Romsdal

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

24 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

0 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

0 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

17 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

2 %

2 %

Nei

67 %

44 %

 

Snusere i fylket grensehandler ikke i like stor grad som landsgjennomsnittet, men man kjøper gjerne med seg om man først er der.

Har du handlet snus eller helvhit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Møre og Romsdal

Norge

Nei

48 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

31 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

20 %

43 %

 

For at innbyggere i Møre og Romsdal skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 50 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Møre og Romsdal

Norge

NOK:

50,-

51,-