Agder - Snusrapporten 2021

Agder - Snusrapporten 2021

Slik snuser man i Agder fylke

I Agder er det vanligere å ha snust lenge. Det er også fler som syns det er mindre viktig at snus inneholder tobakk i Agder.

Det finns fler erfarne snusere i Agder enn ellers i landet. Halvparten av fylkets respondenter har snust i mellom 11-20 år.

 

Hvor lenge har du snust?

Agder

Norge

Mindre enn et år

0 %

1 %

1 - 5 år

13 %

27 %

6 - 10 år

33 %

27 %

11 - 20 år

50 %

29 %

Mer enn 20 år

4 %

16 %

 

I Agder er det vanligst å snuse 3-4 bokser i uken.

 

Hvor mange bokser snuser du i uken?

Agder

Norge

Mindre enn en boks i uken

4 %

2 %

1-2 bokser i uken

13 %

22 %

3-4 bokser i uken

46 %

39 %

5 eller fler bokser i uken

38 %

36 %

 

Den vanligste årsaken til at man begynner å snuse i Agder er at man ønsker å stumpe røyken.

 

Hvorfor begynte du å snuse?

Agder

Norge

For å slutte å røyke

50 %

52 %

Jeg så andre som snuste og ble nysgjerrig

13 %

15 %

Jeg fikk tilbud av en venn eller familiemedlem

17 %

15 %

Husker ikke

17 %

14 %

 

Det er vanligere å kun snuse en type snus i Agder enn ellers i landet. 

 

Kjøper du ulike snustyper eller merker?

Agder

Norge

Nei, jeg snuser kun en type

67%

56 %

Ja, opp til to typer eller merker

33 %

33 %

Ja, tre til fem typer eller merker

0 %

9 %

Ja, fler enn fem typer eller merker

0 %

3 %

 

De i Agder som snuser flere ulike sorter eller merker gjør det fordi favorittsnusen ikke alltid finnes tilgjengelig.

 

Hvorfor snuser du flere ulike sorter eller merker?

Agder

Norge

Jeg liker å teste nye typer og merker

38 %

60 %

Jeg har ulike behov ulike tider av året

0 %

12 %

Jeg snuser ulikt avhengig av om det er fest eller hverdag

13 %

13 %

Jeg snuser nikotinfritt i perioder

0 %

4 %

Den snusen jeg vil ha finnes ikke alltid tilgjengelig

63 %

25 %

Det er for dyrt å kun snuse min favorittsnus

0 %

3 %

 

Hva er de fremste fordelene med snus sammenlignet med andre nikotinprodukter?

Agder

Norge

Det føles mindre helseskadelig

69 %

56 %

Det misfarger ikke

13 %

6 %

Det smaker/oppleves bedre

69 %

45 %

Det gir bedre nikotinkick

19 %

12 %

Det er billigere

31 %

21 %

Det påvirker ikke andre

81 %

74 %

Det er mer diskre

38 %

45 %

 

I Agder synes snusere det er mindre viktig at snus inneholder tobakk sammenlignet med landsgjennomsnittet.

 

Er det viktig for deg at snus inneholder tobakk?

Agder

Norge

Ja, det er viktig

25 %

45 %

Nei, det er ikke viktig

54 %

35 %

Vet ikke

21 %

20 %

 

Man har godt av å slutte å røyke, noe som merkes i Agder.

 

Du svarte at du begynte å snuse for å slutte å røyke, hvordan har du det etter byttet?

Agder

Norge

Mye bedre

67 %

59 %

Bedre

33 %

31 %

Uforandret

0 %

8 %

Dårligere

0 %

1 %

Mye dårligere

0 %

0 %

 

Hvor sosialt akseptert er det å røyke, opplever du?

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

13 %

26 %

2

42 %

37 %

3

33 %

24 %

4

8 %

7 %

5: Helt akseptert

4 %

7 %

 

Hver annen snuser i Agder opplever snus som sosialt akseptert.

 

Hvor sosialt akseptert er det å snuse, opplever du?

Agder

Norge

1: Ikke akseptert

0 %

2 %

2

4 %

4 %

3

4 %

13 %

4

42 %

35 %

5: Helt akseptert

50 %

46 %

 

I Agder har ikke snusvanene blitt påvirket av Covid-19 pandemien i like stor grad som ellers i landet.

 

Opplever du at dine snusvaner har forandret seg under Covid-19 pandemien?

Agder

Norge

Ja, jeg kjøper mer online

29 %

47 %

Ja, jeg kjøper mindre online

8 %

1 %

Ja, jeg har testet flere ulike typer/merker

4 %

7 %

Ja, jeg kjøper større kvantiteter

29 %

20 %

Ja, jeg kjøper mindre kvantiteter

0 %

2 %

Nei

50 %

44 %

 

Har du handlet snus eller helvhit snus/nikotinporsjoner i Sverige?

Agder

Norge

Nei

38 %

39 %

Kun ved reiser til Sverige der grensehandel ikke var formålet

21 %

18 %

Ja, der grensehandel var formålet

42 %

43 %

 

For at innbyggere i Agder skulle ha handlet all sin snus innenfor landegrensene skulle en boks snus ha kostet 48 kroner i gjennomsnitt.

 

Hva skulle en boks snus koste i Norge for at du skulle begynne å handle all din snus i Norge?

Agder

Norge

NOK:

48,-

51,-