Østfold

Østfold

Snusrapporten 2018 - Østfold


1. Hvorfor velger du å kjøpe din snus på nettet? (Flere svar mulig)
53% Det er enklere
63% Det er billigere
32% Utvalget er større
11% Annen Årsak

2. Hvor lenge har du brukt snus?
11% Mindre enn ett år
32 % 1-5 år
32% 6-10 år
16% 11-20 år
11% Mer enn 20 år

3. Kjøper du ulike snustyper eller merker?
26% Nei, jeg snuser bare en type snus
47% Ja, opp til 2 typer eller merker
21% Ja, 3-5 typer eller merker
5% Ja, mer enn 5 andre typer eller merker

4. Hvofor snuser du flere ulike typer og merker?
29% Jeg har ulike behov på ulike tider av året
64% Jeg vil teste nye typer og merker
7% Jeg snuser ulikt avhengig av om det er hverdag eller fest
7% Jeg snuser nikotinfritt når familien ser på
7% Det er for dyrt å bare snuse min favorittsnus

5. Hvorfor begynte du å snuse?
32% Jeg sluttet å røyke
63% Jeg ville prøve og likte det
0% Gruppepress
0% Jeg synes det var kult
5% Annen årsak

6. De som svarte at de begynte å snuse fordi de sluttet å røyke, hvordan føler de seg etter byttet?
83% Mye bedre
0% Bedre
17% Uforandret
0% Dårligere
0% Mye dårligere

7. Hva ville du si at er fordelen med å snuse istedet for å røyke? (Flere svar mulig)
83% Jeg kan snuse på steder hvor jeg ikke kan røyke
83% Det lukter ikke like ille
83% Det er ikke like farlig
33% Det er billigere
67% Det føles bedre
33% Annen årsak

8. "Kan jeg få en snus?" Hvilken av de følgende beskrivelsene passer best deg?
42% Jeg deler mer snus enn jeg får av andre
5% Jeg får mer snus av andre enn jeg deler
53% Det er jevnt

9. Hvor ofte snuser du?
89% Hver dag
5% Noen ganger i uken
0% Noen ganger i mnd
5% Et par ganger i året
0 % Sjeldnere

10. Hvor mye snuser du?
5% Sjeldnere
26% En boks i uken
47% En halv boks hver dag
11%En boks hver dag
11% 2-3 bokser hver dag
0% Mer enn 3 bokser hver dag

11. Når tar du vanligvis dagens første snus?
11% Før 06.00
63% 06.00-08.00
16% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
5% Etter 16.00

12. Hvor sosialt akseptabelt er det å snuse etter din mening? Skala 1 (ikke akseptert i det hele tatt) til 5 (helt akseptert)
0% 1
0% 2
5% 3
21% 4
74% 5

13. Har du testet tobakksfri snus?
5% Ja, jeg snuser det jevnlig
68% Ja, jeg har testet det
26% Nei

14. Har du testet nikotin- og tobakksfri snus?
0% Ja, jeg snuser det jevnlig
58% Ja, jeg har testet det
42% Nei

15. Har du prøvd gjør det selv snus?
0% Ja, jeg snuser gjør det selv snus til vanlig
5% Ja, jeg har prøvd det
95% Nei


Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i løpet av mars måned blant Snuslagerets kunder. Totalt deltok 1.875 personer i undersøkelsen.