World No Tobacco Day 2022

World No Tobacco Day 2022

Hvert år markeres World No Tobacco Day den 31 mai.  Årets tema er «beskytt miljøet» - med hensikt å belyse tobakkens miljøpåvirkning og gi røykere ytterligere en grunn til å slutte. 

Verdens helseorganisasjons World No Tobacco Day (WHO), også kjent som den tobakksfrie dagen, markeres den 31. mai hvert år og har som mål å synliggjøre viktigheten av å forebygge tobakksbruk. På denne dagen oppfordrer WHO røykere til å gå tobakksfrie i 24 timer, i et forsøk på å gjøre hver dag til en tobakksfri dag. Årets kampanje skal øke allmenhetens kunnskap om tobakkens miljøpåvirkning.

Det er over en milliard røykere i verden. De fleste vet hvordan røyking skader og at det er skadelig for helsen –sigaretter er den ledende enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i store deler av verden. Men røyking er ikke bare et helseproblem; det er også et miljøproblem. 

Et lite kjent faktum er at røykesneiper ligger på førsteplass over enkeltgjenstander som forsøpler havet, og fører til at giftstoffer og plast havner i naturen. Der får de selskap av porsjonssnus i et stort antall. 

I løpet av et år selges det over 200 millioner snusbokser, bare i Norge. Grovt regnet betyr det rundt to milliarder porsjonssnuser. Av de rundt to milliarder snusposene som brukes i Norge i løpet av et år, havner dessverre en del på gater eller i naturen. Blant annet viser en kartlegging som ble gjennomført av søppelsamleren TrashTrawl [1] i 2021 at snus og sigarettsneiper står for hele 23 prosent av søppelet som blir samlet opp ved utløpet av Akerselva - og 63 prosent av søppelet på gatenivå i hovedstaden.

Selve snusposen er laget av cellulose, men limet i posen er oljebasert og derfor et plastprodukt som aldri skal kastes andre steder enn restavfallet. Snusen inneholder også flere miljøfarlige stoffer som naturen ikke kan bryte ned, som for eksempel kadmium.

En brukt porsjon gjør seg, i likhet med sigarettsneipen, best i en søppelbøtte og bør ikke kastes på gaten eller i naturen. Primæremballasjen som snusen ligger i, altså selve boksen, resirkuleres i de fleste tilfeller med annen plastemballasje.

Norge nærmer seg første røykfrie generasjon

Bruken av snus stiger, mens omfanget av røyking synker. I løpet av ti år har andelen dagligrøykere gått kraft ned. I aldersgruppen 16-24 år er det nå kun én prosent som røyker daglig, ifølge data fra Statistisk Sentralbyrå. Norge nærmer seg med andre ord en første røykfri generasjon. Les mer om endringene i tobakksmarkedet og hva dette betyr for folkehelsen her.

Ønsker du å slutte å røyke? Her finner du Helsenorges tips, samt informasjon om hvordan du kan få veiledning. 

 

[1] https://www.oslofjorden.org/wp-content/uploads/2021/04/Rapport_S%C3%B8ppelanalyse_Akerselva-TrashTrawl-OPPDATERT-.pdf