Virke e-handel støtter nå salg av snus på nett!

Virke e-handel støtter nå salg av snus på nett!

Leder av organisasjonen Virke E-handel har nå sendt inn et innspill til forslag for statsbudsjettet 2020 til Helse- og omsorgskomiteen. Snuslageret.no har tidligere reagert på forslag til regler om dobbel alderskontroll ved kjøp av snus på nett.

E24 skrev tidligere i år om at Snusgigant reagerer kraftig på regler om dobbel alderskontroll. Det er i forbindelse med at alle selskaper som driver fjernsalg av tobakk skal registrere seg hos Helsedirektoratet, at det blir presisert i regelverket at alder skal kontrolleres både når man kjøper snus på nett, og når den blir levert på døren.

Kommunikasjonssjef i Snuslageret.no, Markus Lindblad, reagerte kraftig på regelverket som ventes innført i løpet av 2020.

– Vi får en stor ekstrakostnad med disse reglene, og blir tvunget til å sette opp prisen, og tjenesten blir mindre smidig, sier han.

Leder for organisasjonen Virke handel som representerer de store aktørene innen kiosk, bensinstasjon og dagligvare sa den gangen.

– Det er en stor bekymring i handelen, og de er veldig opptatt av at disse nye nettaktørene ikke stjeler markedsandeler, sier Harald Andersen, leder i Virke Handel.

Leder ved organisasjonene Virke E-handel, Gerhard Anthun. Har nå sendt inn et innspill til forslag for statsbudsjettet 2020 som støtter snuslageret.no og de andre nettaktørene innen salg av snus på nett. Les hele innspillet her:

Til: Stortingets representanter i Helse- og omsorgskomiteen
 
Om sikkerhet ved snussalg på nettet - Innspill forslag til statsbudsjett for 2020
På vegne av netthandelsaktører som er medlem i Virke e-Handel tillater vi oss å komme med innspill i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 og spørsmålet om sikkerhet ved snussalg på nettet.
Vi har registrert at servicehandelsbransjen det siste året har rettet kritiske beskyldninger mot nettaktørene innen det norske snusmarkedet.

Det har fremkommet påstander om at aldersverifiseringen ved salg på nettet ikke er godt nok samt at nettaktørene ikke overholder markedsføringsloven.
Ingen av disse påstandene medfører riktighet.

Nettsalg av snus er sikkert
Nettaktørene foretar aldersverifisering allerede ved bestilling. Dette er i henhold til det EUs tobakksproduktdirektiv, TPDII, legger opp til når man benytter terminologien alderskontrollsystem som entydig bekrefter bestillers alder.

Ved bruk av BankID må kunden identifisere seg ved betaling i nettbutikken. Det er derfor ikke mulig å omgå aldersgrensebestemmelsene i tobakksskadeloven ved denne type fjernsalg.

BankID er løsningen
BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer man seg med pass, førerkort eller bankkort.

I den elektroniske verden benyttes Bank-ID (eller tilsvarende løsninger) for å bekrefte identitet på en enda sikrere måte fordi manuell kontroll, med de muligheter for menneskelig feil som da finnes, ikke er nødvendig.
BankID benyttes derfor når det handler om sensitive opplysninger, private data og viktige avtaler. Brukere av BankID kan i dag for eksempel sjekke skatten, signere arbeidsavtaler, ta opp lån eller hente helseopplysninger i det offentlige.

BankID gjør at nettaktørene i alle tilfeller vil være helt sikker på at kunden er den han eller hun utgir seg for å være.

Summa summarum:
BankID identifisering er den sikreste formen for kundeautentifikasjon som finnes. Det er ikke noen reell risiko for omgåelse. EØS-reglene stiller ikke krav ut over dette nettopp fordi det er forutsatt at identifiseringen er sikker på kjøpstidspunktet.

Utlevering vil bare kunne skje til bestiller. Sending til personlig adresse er sikret allerede ved aldersverifikasjonen.

Krav til tilleggskontroll på leveringspunkt innebærer ikke noen reell ekstra sikkerhet, og skaper utelukkende en unødig kostnad for avsender som ikke har noen egenverdi for å sikre alderskontroll for kjøper.

Kjøp i butikk er i dag faktisk det svakeste punktet sikkerhetsmessig - ikke på nett - fordi alderskontroll  i butikk skjer manuelt med risiko for menneskelig feil, i motsetning til ved salg på nett.

Helsemessig argumentasjon kan derfor ikke rettferdiggjøre alderskontroll også ved levering.
Krav ut over dette vil derfor ikke være forholdsmessige.

Slike krav vil antakelig være i strid med reglene om fri bevegelighet av varer innenfor EØS, fordi det beskytter etablerte nasjonale aktører - uten en reell helsemessig begrunnelse.
 
Når det gjelder overholdelse av markedsføringsforbudet er dette noe vi entydig støtter og noe våre medlemmer aktivt har jobbet med opp mot Helsedirektoratet. Vi ser helt klart at dette i dag fungerer meget bra.

Med vennlig hilsen
Gerhard Anthun
Leder Virke eHandel