Vil forby salg av snus på nett

Vil forby salg av snus på nett

VG melder at regjeringen ønsker å forby nettsalg av snus i den nye folkehelsemeldingen. VG skriver blant annet:

«Forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter for å hindre salg til mindreårige og få bedre kontroll på hva som innføres fra utlandet.»

«Stadig flere bestiller snus på nett fremfor å kjøpe tobakk på butikken – det er litt billigere, og leveres ofte gratis. E24 har tidligere skrevet flere saker om problematikk rundt reglene for alderskontroll.»

«I folkehelsemeldingen trekkes det frem at bruken av snus har økt dramatisk siden starten av 2000-tallet, særlig blant unge. De skriver at også snus gir risiko for alvorlige helseskader.

– Videre er det uvisst hvordan bruke av nye produkter som e-sigaretter og nikotinsnus vil utvikle seg i Norge. Erfaringer fra andre land viser at slike produkter raskt kan få appell blant barn og unge, står det i meldingen.»
 

Les hele saken her hos VG.