«Vi trenger en bærekraftig tobakkspolitikk!»

«Vi trenger en bærekraftig tobakkspolitikk!»

Markus Lindblad, kommunikasjonssjef i Snuslageret, oppfordrer Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til å «bygge folkehelse på bevissthet om risiko».

I en debattartikkel i Dagens Medisin møter Markus Lindblad Ross sin argumentasjon i en artikkel om avgifter på snus og alkohol. I artikkelen kritiserer Ross blant annet den norske avgiftspolitikken for snus. Markus Lindblad mener imidlertid at Kreftforeningens utdaterte syn på snus- og nikotinprodukter er uansvarlig.

Bevissthet om risiko

I debattartikkelen tar Lindblad opp forskjellene i skadevirkning mellom røyk og andre nikotinprodukter. Han fremhever en studie som ble utført av Folkehelseinstituttets Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy, som viser at nordmenn anslår helseskaden ved snusbruk til omtrent 80 prosent av den ved sigaretter. Medisinske ekspertgruppers anslag tilsier imidlertid at ti prosent er omtrent det riktige. Lindblad mener en stor risiko med disse feiloppfatningene er at snus som røykavvenningsprodukt blir for lite brukt.

Røykingens konsekvenser

Mer enn 8 millioner mennesker dør hvert år på grunn av røyking, noe som betyr at det hvert fjerde sekund dør noen på grunn av røykrelatert sykdom. 7 millioner av disse dødsfallene er resultatet av sitt bruk, og om lag 1,2 millioner er ikke-røykere som utsettes for passiv røyking. I Norge har det vært en stor endring i røykevaner de siste årene. Folkehelseinstituttet beregner imidlertid at antall årlige dødsfall som kan tilskrives røyking er om lag 6000.

Den helhvite snusens rolle

Studier viser at en stor andel røykere bruker orale nikotinprodukter som helhvitt snus som et hjelpemiddel for å stumpe røyken for godt. Så mange som 6 av 10 nikotinporsjonsbrukere er tidligere røykere. Per dags dato er det imidlertid ikke tillatt å selge nikotinholdig snus uten tobakk på det norske markedet - produsentene er nødt til å tilsette en mengde tobakk. Det anser Lindblad strider direkte mot WHOs oppfordring:

  • At industrien er nødt til å tilsette en mengde tobakk for at nikotinporsjoner skal kunne selges i Norge er ikke forenelig med det grunnleggende prinsippet om risikoreduksjon i WHOs tobakkskonvensjon, sier Lindblad til Snus News.

Vis ditt engasjement!

Er du en nåværende eller sporadisk røyker? Da oppfordrer vi deg til å forplikte deg til å slutte, gjennom å signere WHOs «pledge to quit».

Hele debattinnlegget i Dagens Medisin kan du lese her.